Nawigacja

Видання IPN укр

Nazwy do zmiany

ul. Kaczmarka Stanisława

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Stanisław Kaczmarek (1890-1945) - funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej w okresie od 1 marca 1945 do 1 lipca 1945 r.

Urodził się 17 kwietna 1890 r. w miejscowości Orle (pow. krotoszyński). Od 1 marca 1945 r. był funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej w Komendzie Powiatowej MO w Międzychodzie. Wstępując w szeregi MO był już członkiem komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej. Dnia 21 czerwca 1945 r. został aresztowany w swoim mieszkaniu w Mokrzcu przez trzech żołnierzy z oddziałów niepodległościowych, jak wskazują ustalenia Sekcji Śledczej KPMO w Międzychodzie, członków organizacji niepodległościowej „Biała Gwardia”. Następnie został rozstrzelany.

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, definiując w art. 5 organy bezpieczeństwa państwa, zalicza do nich w ust. 1 pkt. 4 jednostki Milicji Obywatelskiej do dnia 14 grudnia 1954 r.  

Nadanie nazwy ulicy Stanisława Kaczmarka było wyrazem chęci upamiętnienia udziału w walce z niepodległościowym podziemiem oraz jego służby w organach bezpieczeństwa, wprowadzających i umacniających represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce.

(ELPz)

 

 

do góry