Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. Harnama Szymona

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Szymon Harnam, wł. Szaja Charnam, ps. Szajek (1908-1929) – działacz komunistycznego ruchu młodzieżowego, podporządkowanego komunistycznej Międzynarodówce Komunistycznej (Kominternowi) z siedzibą w Moskwie.

Urodził się 22 listopada 1908 r. w Łodzi. Na przełomie 1926 i 1927 r. związał się z ruchem komunistycznym poprzez działalność w kółku propagującym ideologię komunistyczną wśród młodzieży, prowadzonym przez łódzką komórkę Związku Młodzieży Komunistycznej w Polsce (ZMK) – prowadzonej przez KPP sekcji polskiej Komunistycznej Międzynarodówki Młodzieży (działającej przy Kominternie z siedzibą w Moskwie). W 1927 r. koło to zostało przekształcone w lokalne koło Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR) – struktury będącej dodatkowym narzędziem oddziaływania Związku Sowieckiego i partii bolszewików na społeczeństwa innych krajów.

Charnam był także członkiem komunistycznej frakcji w Związku Zawodowym Robotników i Robotnic Przemysłu Włókienniczego w Polsce. W 1927 r. formalnie wstąpił do ZMK. Odpowiadał m.in.: za kolportaż prasy komunistycznej, prace techniczno-propagandowe, malowanie haseł. Aktywnie uczestniczył w akcjach politycznych, organizowanych przez Komunistyczna Partię Polski (KPP), prowadzącą w łączności z Kominternem konspiracyjną działalność antypaństwową. M.in. organizował z ramienia KPP kampanię protestacyjną w sprawie unieważnienia głosów oddanych na Blok Jedności Robotniczej w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi 9 października  1927 r. Trzykrotnie aresztowany za działalność komunistyczną. Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi skazany został na 2 lata więzienia.

Po zwolnieniu z więzienia w 1928 r. powrócił do aktywności politycznej. Był  współorganizatorem i wiceprzewodniczącym sekcji młodzieżowej przy utworzonym w 1929 r. przez działaczy KPP Związku Zawodowym Robotników i Robotnic Przemysłu Włókienniczego i Pokrewnych Zawodów w Łodzi.

Od października 1929 r. był członkiem Komitetu Dzielnicowego ZMK dzielnicy staromiejskiej w Łodzi.

24 października 1929 r. uczestniczył w organizacji wiecu propagandowego przed jedną z łódzkich fabryk, ku czci ustroju komunistycznego i Związku Sowieckiego w 12. rocznicę wybuchu rewolucji bolszewickiej. W czasie rozbijania wiecu przez siły policyjne został śmiertelnie postrzelony.

(BBŁd)

do góry