Nawigacja

Видання IPN укр

Nazwy do zmiany

ul. Jodłowskiego Stefana

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa ul. Stefana Jodłowskiego powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Stefan Jodłowski, ps. „Stefan” (1907-1943) – działacz komunistyczny w Żyrardowie, członek Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej.

Urodził się 29 lipca 1907 r. w Żyrardowie. Z zawodu był mechanikiem-ślusarzem, uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r.

W 1941 r. wszedł w Żyrardowie do stworzonego przez komunistów Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRS, zajmującego się kolportażem sowieckiej, stalinowskiej propagandy. Był zarazem członkiem nieformalnej grupy komunistów, skupionych wokół przedwojennego działacza Komunistycznej Partii Polski Jana Pecha.

Po tym jak w początkach 1942 roku do kraju została z Moskwy przerzucona sowiecka grupa dywersyjna, z poleceniem Stalina w sprawie odbudowy partii komunistycznej pod nazwą Polskiej Partii Robotniczej (PPR), Stefan Jodłowski był organizatorem struktur PPR w Żyrardowie. Najprawdopodobniej w lutym  1942 r. wszedł w skład Komitetu Miejskiego PPR w Żyrardowie. Jednocześnie był współorganizatorem i zastępcą komendanta komunistycznych bojówek Gwardii Ludowej (GL) w tym mieście i w okolicach. Był inicjatorem utworzenia grupy wypadowej GL, do której również wstąpił. Od wiosny 1943 r. był w komunistycznej konspiracji dowódcą tzw. Terenu nr 1 w okręgu Warszawa-Lewa Podmiejska (Włochy, Pruszków, Żyrardów). Od września 1943 r. był członkiem sztabu GL Okręgu Warszawa-Podmiejska Lewa. W listopadzie 1943 r. został zaskoczony został przez Niemców na dworcu kolejowym w Pruszkowie i zastrzelony.

 (BBŁd)

do góry