Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. Wieczorkiewicza Józefa

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Józef Wieczorkiewicz (1907–1990) – powiatowy działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w latach 1948 – 1967 członek Plenum Komitetu Miejskiego PZPR w Bełchatowie, z ramienia PZPR od sierpnia 1952 – do lutego 1968 pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bełchatowie Po przejściu na emeryturę aktywny członek Podstawowej Organizacji Partyjnej.

Urodził się w 1907 r. w miejscowości Kurnos. Od roku 1923 aż do 1952 r. pracował początkowo jako tkacz, potem mistrz tkacki  w Bełchatowie. Do 1939 r. działał w Klasowym Związku Zawodowym Włókniarzy, w latach 1927–1928 należał do Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Bełchatowie. W 1945 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, od 1948 r. członek PZPR. Rada Państwa – na wniosek Prezydium PRN – odznaczyła Józefa Wieczorkiewicza dwukrotnie: w 1956 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi „za zasługi w pracy zawodowej” a w 1964 r. „w dwudziestą rocznicę Polski Ludowej za zasługi w pracy zawodowej i społecznej” Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 1968 Józef Wieczorkiewicz jako „rencista z tytułu zasług” prowadził działalność partyjną w ramach Terenowej Podstawowej Organizacji Partyjnej. W roku 1979 r. odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. O odznaczenie wnioskował Komitet Centralny PZPR. Zmarł w 1990 r. 

do góry