Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. Bohaterów Stalingradu

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Nazwa ulicy Bohaterów Stalingradu jest jedną z form gloryfikacji Związku Sowieckiego i Armii Czerwonej – przedstawianej w propagandzie komunistycznej jako siła wyzwolicielska. Wielomiesięczna bitwa o Stalingrad (lato 1942 – luty1943) była jednym z największych starć zbrojnych w czasie II wojny światowej. Walczyły tam przeciw sobie siły zbrojne Rzeszy Niemieckiej (oraz państw i formacji sojuszniczych) i siły zbrojne Związku Sowieckiego – dwie armie państw totalitarnych, które niosły i wcześniej i później zniewolenie wielu narodom Europy. Sowieckie zwycięstwo pod Stalingradem zapoczątkowało przełom na froncie wschodnim, który w następnych latach przyczynił się do zniewolenia przez ZSRS Polski oraz wielu narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

W relacjach sowiecko-polskich zwycięstwo to bezpośrednio przełożyło się na intensyfikację działań Kremla przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, ukierunkowanych na zerwanie stosunków międzypaństwowych i przygotowania do budowy alternatywnych struktur państwowych – w pełni zależnych od Moskwy. Ze względu na doświadczenie zniewolenia podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, zniewolenia podczas okupacji sowieckiej w latach 1939–1941 i po 1944 roku (ponowna aneksja wschodniej Polski do ZSRR i zniewolenie całej reszty kraju) nie powinno być w Polsce miejsca na gloryfikację żadnej z armii totalitarnych państw. 

(mkkr)

do góry