Nawigacja

Lista

ul. Brauna Mieczysława

Instytut Pamięci Narodowej nie widzi przesłanek, aby dokonywać zmiany tej nazwy ulicy w oparciu o Ustawę z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz. U. RP z 2016 r. poz. 744).

Mieczysław Braun, wł. Braunsztajn (1902-1942), adwokat i poeta.

Urodził się w 29 maja 1902 r. w Łodzi. Po uzyskaniu promocji do ostatniej klasy gimnazjum w lipcu 1920 r. wstąpił do wojska i wyjechał na front, gdzie walczył jako żołnierz 31 pułku piechoty Strzelców Kaniowskich i 2 pułku piechoty Brygady Syberyjskiej w bitwach pod Radzyminem, Nasielskiem, Makowem Mazowieckim i Borkowem. Po zwolnieniu z wojska zdał maturę i ukończył studia prawnicze, a w 1930 r. otworzył w Łodzi kancelarię adwokacką. Wydał kilka tomików wierszy, publikował na łamach m.in.: „Wiadomości Literackich”, „Robotnika”, „Naszego Przeglądu”, „Kultury Robotniczej” i „Nowej Kultury”. W swojej twórczości bliski był ideom społecznym Stefana Żeromskiego, a jego twórczość lokowana jest w nurcie określanym jako poezja pracy. Krótkotrwała, w początkach kariery, współpraca z legalną artystyczną prasą komunistyczną, pozostała bez wpływu na dalszą twórczość poety. Mimo to w niektórych powojennych publikacjach, wbrew faktom, określany był jako komunista i członek nielegalnej Komunistycznej Partii Polski. Z związku z tym warto przytoczyć tu słowa łódzkiego poety i znajomego Brauna z czasów międzywojnia, Mariana Piechala, opublikowane w czasopiśmie „Nowe Książki” w 1980 r.: Skąd wszyscy ci czcigodni moi towarzysze po piórze to wzięli? Otóż Mieczysław Braun, jako żywo, nigdy komunistą nie był i w żadnej „pracy partyjnej” udziału nie brał, owszem obracał się często w towarzystwie członków KPP (…) a nawet występował we wspólnych z nimi imprezach poetyckich, ale podobnie jak występowali z nimi Tuwim, Słonimski, Wittlin, którzy przecież jak najdalej byli od jakiejkolwiek przynależności politycznej, a cóż dopiero „partyjnej”. Co prawda były pewne próby ze strony Wandurskiego związania Brauna z podziemiem komunistycznym, ale bez skutku.

Mieczysław Braun zmarł 2 lutego 1942 w warszawskim getcie.

(BBŁd)

do góry