Nawigacja

Видання IPN укр

Lista

ul. Pionierów

Zgodnie ze słownikową definicją Słownik języka polskiego PWN, oprac. L. Drabik i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 647) nazwa Pionierzy może odnosić się do:

  1. ludzi, którzy „torują nowe drogi w jakiejś dziedzinie
  2. do „osadników zagospodarowujących nowe tereny”.
  3. do „członków dziecięcej organizacji komunistycznej w ZSRR”.

Nazwa nie podlega normom art. 1 Ustawy w przypadku gdy odnosi się do:

  1. ludzi, którzy „torują nowe drogi w jakiejś dziedzinie
  2. do „osadników zagospodarowujących nowe tereny”, np. w odniesieniu do ziem włączonych w granice Polski po drugiej wojnie światowej i zasiedlanych przez ludność napływową.

Nazwa podlega normom art. 1 Ustawy w przypadku gdy odnosi się do znaczenia trzeciego („członkowie dziecięcej organizacji komunistycznej w ZSRR”). W takim przypadku powinna zostać zmieniona albo wymaga przyjęcia nowej uchwały z nowym uzasadnieniem.

(mkkr)

do góry