Nawigacja

Видання IPN укр

Informacja dla samorządów

Współpraca z wojewodami

Zgodnie z Ustawą IPN będzie przygotowywał opinie w procesie wydawania przez wojewodów zarządzeń zastępczych wobec nazw ulic podlegających zmianie na mocy Ustawy, które nie zostaną zmienione przez samorządy w wyznaczonym czasie.

Działania te będą realizowane po upływie roku od wejścia w życie Ustawy – w drugiej  połowie 2017 r. 

do góry