Nawigacja

Видання IPN укр

Informacja dla samorządów

Pomoc IPN dla samorządów

Nazwy istniejące

Instytut Pamięci Narodowej służy pomocą w weryfikacji nazw ulic podlegających zmianie na podstawie Ustawy.

Warunkiem takiego wsparcia jest skierowanie do Instytutu lub do właściwego miejscowo oddziału IPN formalnego pisma z pytaniami dotyczącymi konkretnych nazw.

W każdym przypadku prosimy o dołączenie do pisma:

- archiwalnej  kopii uchwały lokalnych władz o nadaniu nazwy będącej przedmiotem zapytania,

- aktualnego spisu wszystkich ulic na terenie gminy.

Nowe nazwy              

Uchwały o nowych nazwach podejmują samorządy. W razie potrzeby IPN służy także informacją w sprawie merytorycznych uzasadnień dla nowych nazw, odnoszących się do osób i wydarzeń, które zasługują na upamiętnienie w przestrzeni publicznej.

Od lat prowadzony jest projekt „Patroni naszych ulic”, w ramach którego przygotowano kilkadziesiąt broszur biograficznych. Mogą posłużyć one za wstępną bazę, w której można znaleźć odpowiednią kandydaturę na patrona ulicy lub placu. Szczegóły znajdują się na stronie projektu: 

https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic

W innych przypadkach można skierować pismo do właściwego miejscowo oddziału IPN z prośbą o konsultacje w odniesieniu do proponowanych nowych nazw (o ile są związane z upamiętnieniem wydarzeń i postaci historycznych)

do góry