Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM

W Warszawie, 1 marca 2020 złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila", zainaugurowało obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w których uczestniczył Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek. Ks. Prałat Andrzej Kuflikowski z parafii Rzymskokatolickiej św. Ojca Pio pomodlił się razem z zebranymi za duszę gen. Fieldorfa oraz wszystkich Żołnierzy Niezłomnych. Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski celebrował Msze św. w intencji Żołnierzy Wyklętych.

29 lutego 2020 msza święta w kościele Dzieciątka Jezus w Warszawie w intencji Żołnierzy Niezłomnych rozpoczęła uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Następnie zebrani udali się pod pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego, gdzie wspólnie odśpiewali hymn państwowy.  Zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Joanna Piskorz, która reprezentowała Instytut Pamięci Narodowej, oddała hołd jednemu z Niezłomnych, Bohaterowi Narodowemu rtm. Witoldowi Pileckiemu składając wieniec przed pomnikiem upamiętniającym rotmistrza Pileckiego na warszawskim Żoliborzu.

 

 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM

 

1 marca 2020 w Grójcu odbyły się obchody związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowała zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Joanna Piskorz, która przed główną częścią uroczystości zapaliła znicze na mogiłach Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Parafialnym. Obchody zainaugurowała msza święta za dusze Żołnierzy Wyklętych w kościele św. Mikołaja w Grójcu. Następnie zebrani udali się na Plac Wolności gdzie złożenie wiązanek przed tablica upamiętniająca Żołnierzy Niezłomnych poprzedziło odczytanie Apelu Pamięci oraz oddanie salwy honorowej przez kompanie reprezentacyjną Wojska Polskiego. W uroczystościach udział wziął poseł na Sejm RP Marek Suski, Komendant Powiatowy Policji w Grójcu podinsp. Wojciech Bednarski, kombatanci, oraz przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych.

 

 

 • fot. NK/BUWiM
  fot. NK/BUWiM
 • fot. NK/BUWiM
  fot. NK/BUWiM
 • fot. NK/BUWiM
  fot. NK/BUWiM
 • fot. NK/BUWiM
  fot. NK/BUWiM
 • fot. NK/BUWiM
  fot. NK/BUWiM
 • fot. NK/BUWiM
  fot. NK/BUWiM
 • fot. NK/BUWiM
  fot. NK/BUWiM
 • fot. NK/BUWiM
  fot. NK/BUWiM
 • fot. NK/BUWiM
  fot. NK/BUWiM
 • fot. NK/BUWiM
  fot. NK/BUWiM
 • fot. NK/BUWiM
  fot. NK/BUWiM
 • fot. NK/BUWiM
  fot. NK/BUWiM
 • fot. NK/BUWiM
  fot. NK/BUWiM
 • fot. NK/BUWiM
  fot. NK/BUWiM
 • fot. NK/BUWiM
  fot. NK/BUWiM

 

2 marca 2020 r.

Licznie zebrana młodzież z okolicznych szkół wraz z dyrektorem Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adamem Siwkiem oraz przedstawicielami władz państwowych, samorządowych i asystą honorową Wojska Polskiego uczciła pamięć „Żołnierzy Wyklętych” przed Pomnikiem Więźniów Obozu NKWD w Rembertowie. W południe 2 marca 2020 r. Hymn państwowy rozpoczął obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Andrzej Józef Melak prezes Komitetu Katyńskiego kierując słowa głównie do uczniów przypomniał historię Obozu NKWD w Rembertowie „Szanowni Państwo, droga Młodzieży, jakże tłumnie przybyła na dzisiejszą uroczystość, musicie pamiętać, że w tym obozie byli więzieni najwięksi Bohaterowie Naszej Ojczyzny…”, „Musimy pamiętać i czcić tych wszystkich, którzy byli przed nami, którzy oddali swoje życie, swoje zdrowie, którzy uważali ze po Panu Bogu najważniejsza jest Polska. Polska to nasza Matka o której w  każdej chwili musimy dbać” – podsumował prezes Komitetu Katyńskiego. Ksiądz kan. ppłk dr Ireneusz Biruś – proboszcz parafii wojskowej pw. św. o. Rafała Kalinowskiego w Rembertowie pomodlił się z zebranymi za wszystkich tych którzy oddali życie za Polskę. Dyrektor BUWiM Adam Siwek złożył wieniec przed Pomnikiem. Uroczystości zakończyło odegranie sygnału „Śpij, kolego”.

 

W obozie NKWD w Rembertowie założonym na przełomie 1944/1945 r. średnio przebywało do 2000 więźniów. Z początkiem 1945 roku rozpoczęły się masowe aresztowania żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych. Wśród zatrzymanych byli m.in. komendant Kedywu AK gen. August Emil Fieldorf „Nil” oraz poseł na Sejm II RP i wiceprezes konspiracyjnego Stronnictwa Pracy, Jan Hoppe.

 

 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM
  fot. MN/BUWiM

 

do góry