Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Obchody 78. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 77. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK – Warszawa, 14.02.2020

 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM

Na mocy rozkazu Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego z dnia 14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej przemianowano na Armię Krajową. Była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną pośród działających w okresie II wojny światowej w Europie. Liczebność organizacji dochodziła do 300 tys. członków, a latem 1943 roku szacowano ją nawet na 380 tys. Armia Krajowa prowadziła walkę zbrojną przeciwko okupantowi hitlerowskiemu oraz przygotowywała ogólnokrajowe powstanie. Czyniła to za pomocą sabotażu, dywersji, wywiadu i propagandy oraz oczywiście wszelkich form działań partyzanckich.

14 lutego 2020 rokuprzed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie w obchodach 78. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową organizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Instytut Pamięci Narodowej reprezentował dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Adam Siwek. Uroczystości rozpoczął Hymn Państwowy, następnie zgromadzeni wysłuchali okolicznościowych przemówień. Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatowych oraz odegranie utworu okolicznościowego „Modlitwa obozowa”.

Wśród osób, które wzięły udział w obchodach, znaleźli się przedstawiciele najważniejszych środowisk kombatanckich, m.in. przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie Urzędu sędzia Bogusław Nizieński i prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Leszek Żukowski, przedstawiciele polskich władz państwowych i samorządowych.

do góry