Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

80. rocznica pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRR – Warszawa, Miękisz Nowy 10 lutego 2020

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. obywateli polskich. Wielu umarło już w drodze, tysiące nie wróciły do kraju. Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski.

 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM

10 lutego 2020 roku, w 80. rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS, przed pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie przy ul Muranowskiej w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary tej zbrodni. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek. Podczas obchodów zebrani odmówili wspólnie modlitwę w intencji obywateli polskich zesłanych na Syberię oraz ofiar represji komunistycznych i ich rodzin. Następnie odbył się Apel Pamięci.

„Cierpienie ofiar agresorów ze wschodu wcale nie było mniejsze niż tych z zachodu. Do dziś żyją świadkowie, którzy noszą w sercu niezagojoną ranę” – napisał w liście do uczestników obchodów minister Jan Józef Kasprzyk.

Podczas uroczystości dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Wojciech Lesiak wręczył medale „Pro Bono Poloniae”.

Na zakończenie uroczystości odbyła się ceremonia złożenia kwiatów, dyrektor Adam Siwek oddał hołd ofiarom represji komunistycznych, składając wieniec przed pomnikiem.

Kwiaty przed pomnikiem złożyli: Sybiracy oraz ich rodziny, członkowie Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na czele z sędzią Bogusławem Nizieńskim, w imieniu Prezydenta RP – prof. Adam Waśko, w imieniu marszałek Sejmu RP – wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, w imieniu Prezesa Rady Ministrów – Jan Wadowski, senator Maria Koc, dowódca Garnizonu Warszawa gen. Robert Głąb, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, a także reprezentanci wszystkich największych środowisk kombatanckich, przedstawiciele władz samorządowych i duchowieństwo.

 

10 lutego 2020 r. w Miękiszu Nowym odbyły się uroczystości związane z uczczeniem pamięci Sybiraków wywiezionych z tamtejszej parafii. Rozpoczęła je uroczysta msza święta w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Śnieżnej w intencji Sybiraków, po której w kaplicy na cmentarzu parafialnym odsłonięto i poświęcono obelisk i pamiątkową tablicę pamięci wywiezionych na Sybir.

 

 • Fot. Grzegorz Leszczyński
  Fot. Grzegorz Leszczyński
 • Fot. Grzegorz Leszczyński
  Fot. Grzegorz Leszczyński
 • Fot. Grzegorz Leszczyński
  Fot. Grzegorz Leszczyński

 

Upamiętnienie (tablica imienna) zostało sfinansowane ze środków oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Oddział w Rzeszowie. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie dr Piotr Szopa - naczelnik OBUWiM oraz Grzegorz Leszczyński.

do góry