Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont zbiorowej mogiły żołnierzy Wojska Polskiego – Parczew

  • Mogiła żołnierzy Wojska Polskiego po remoncie.
  • Mogiła żołnierzy Wojska Polskiego po remoncie.
  • Mogiła żołnierzy Wojska Polskiego przed remontem.
  • Mogiła żołnierzy Wojska Polskiego przed remontem.
  • Mogiła żołnierzy Wojska Polskiego przed remontem.
  • Mogiła żołnierzy Wojska Polskiego przed remontem.

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN przeprowadziło remont zbiorowej mogiły żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku na cmentarzu parafialnym w Parczewie woj. lubelskie.

Zakres prac obejmował renowacje płyty nakrywkowej, wykonanie nowej płyty inskrypcyjnej, na której zostały zamieszczone nazwiska poległych żołnierzy Wojska Polskiego wraz z wizerunkiem orła wojskowego( wzór z 1919 r.) oraz odtworzenie obrzeży

Prace zostały sfinansowane przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

 

PAMIĘCI SPOCZYWAJĄCYCH TU

ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

POLEGŁYCH W OBRONIE OJCZYZNY

 

STRZ. STEFAN ADAMCZYK † 6.10.1939 R.

ST. STRZ. ANTONI GRABOWSKI † 28.09.1939 R.

PLUT. CZESŁAW JANIK  † 30.09.1939 R.

OFICER WŁADYSŁAW KATARZYŃSKI † 09.1939 R.

POR. REZ. ERWIN POZNAŃSKI † 28.09.1939 R.

POR. PIECH. KAZIMIERZ POZNAŃSKI † 28.09.1939 R.

POD. KOP SERAFINOWICZ † 1.10.1939 R.

KPT. BAZYLI SOBOLEW † 28.09.1939 R.

BOMB. JÓZEF ŚPICA † 30.09.1939 R.

 

NIEZNANI Z NAZWISKA ŻOŁNIERZE

POLEGLI WE WRZEŚNIU 1939 R.

do góry