Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Zaduszki „Wspomnij bohatera”

Tradycyjnie w listopadzie Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie – we współpracy z Archiwum Państwowym w Szczecinie, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczecin i ks. Waldemarem Szczurowskim – zorganizował Zaduszki pod hasłem „Wspomnij bohatera”.

Uczestnicy spotkania na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie modlili się, składali kwiaty i palili znicze przy pomnikach poświęconych tym, którzy oddali życie za wolną i suwerenną ojczyznę. Tegoroczna trasa obejmowała pomniki: „W Hołdzie Bohaterom Września 1939”, „Ofiarom Stalinizmu”, „Pamięci Sybiraków”, „Krzyż Katyński”, pomnik „Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939–1947”, „Krzyż Męczeństwa Narodu Polskiego”, zwany również „Krzyżem Grudnia ’70”, oraz grób gen. Aleksandra Litwinowicza.

W południe w kaplicy pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych odprawiona została msza święta. Poprzedziło ją wspomnienie bohaterów i zapalenie zniczy pamięci m.in. dla uczestników wojny obronnej 1939 r., żołnierzy podziemia niepodległościowego, więźniów obozów koncentracyjnych, ofiar zbrodni katyńskiej, sybiraków, pionierów Szczecina, ofiar Grudnia ’70 czy represjonowanych w stanie wojennym.

Uroczystość uświetnił występ chórów pod dyrekcją Marii Białkowskiej-Dublasiewicz: „Kombatant”, działającego przy Zarządzie Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz „Pax Christi”, działającego przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali: dr Paweł Skubisz, dyrektor Oddziału w Szczecinie oraz Krzysztof Męciński, naczelnik miejscowego OBUWiM. Za prawidłowy przebieg uroczystości odpowiadali pracownicy OBUWiM i Anna Zarzycka z Referatu Ochrony. ​

do góry