Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystość upamiętniająca trzech powstańców wielkopolskich: Franciszka Osińskiego, Kazimierza Pałeckiego i Władysława Sławkowskiego – Gąski koło Gniewkowa, 11 listopada 2019

W ramach Narodowego Święta Niepodległości w miejscowości Gąski koło Gniewkowa 11 listopada 2019 upamiętniono śmierć trzech powstańców wielkopolskich: Franciszka Osińskiego, Kazimierza Pałeckiego i Władysława Sławkowskiego, poległych w walkach o wyzwolenie tamtejszych ziem spod zaboru pruskiego. Odsłonięta tablica, autorstwa artysty plastyka Tadeusza Wojtasika, powstała dzięki finansowemu wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Fundacji Polska Tożsamość oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. W uroczystości wziął udział prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN.

 

  • Uroczystość upamiętniająca trzech powstańców wielkopolskich – Gąski koło Gniewkowa, 11 listopada 2019
    Uroczystość upamiętniająca trzech powstańców wielkopolskich – Gąski koło Gniewkowa, 11 listopada 2019
  • Uroczystość upamiętniająca trzech powstańców wielkopolskich – Gąski koło Gniewkowa, 11 listopada 2019
    Uroczystość upamiętniająca trzech powstańców wielkopolskich – Gąski koło Gniewkowa, 11 listopada 2019
  • Uroczystość upamiętniająca trzech powstańców wielkopolskich – Gąski koło Gniewkowa, 11 listopada 2019
    Uroczystość upamiętniająca trzech powstańców wielkopolskich – Gąski koło Gniewkowa, 11 listopada 2019

 

Obchody poprzedzone zostały koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Ludowego Gniewkowianie oraz programem artystycznym, przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Gąskach. Referat o Powstaniu Wielkopolskim na Ziemi Kujawskiej w latach 1918–1919 wygłosił Bartłomiej Grabowski. Następnie w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla odprawiona została Msza świ., po której udano się pod tablicę upamiętniającą poległych powstańców. Z przemówieniami wystąpili Marcin Swaczyna (pełnomocnik marszałka Piotra Całbeckiego ds. historycznych), prof. Wojciech Polak (przewodniczący Kolegium IPN) oraz burmistrz Gniewkowa Adam Straszyński. Miejsce pamięci poświęcone zostało przez księży: Jerzego Nowaka i Przemysława Tabaczkę. Wiązankę kwiatów w imieniu posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego złożyli Karol Maria Wojtasik razem z prof. Wojciechem Polakiem.

Organizatorem obchodów była Fundacja wraz z RDLP i MGOSiR. Patronat honorowy nad uroczystościami objęli: wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, marszałek województwa Piotr Całbecki oraz prezes IPN​ dr Jarosław Szarek.

Fot. Lidia Świdrowicz i Karol Maria Wojtasik​.

do góry