Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Obchody Narodowego Święta Niepodległości – Białystok, Łomża, Suwałki 11 listopada 2019

Symboliczne odsłonięcie i poświecenie, odbudowanego staraniem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku, nagrobka śp. Franciszka Gibesa było elementem oficjalnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Łomży. Ten polski bohater zginął podczas akcji rozbrajania Niemców 11 listopada 1918 roku i pośmiertnie został  odznaczony Krzyżem Walecznych oraz awansowany do stopnia sierżanta.

Uroczystości odbyły się na łomżyńskim cmentarzu. Białostocki oddział IPN - KŚZpNP reprezentował naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr hab. Krzysztof Sychowicz.

Zgromadzeni złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Suwałki

Suwałki - MŁODZIEŻOWY MARSZ NIEPODLEGŁOSĆI

W Narodowe Święto Niepodległości ulicami Suwałk przemaszerował – zorganizowany pod patronatem dyrektora białostockiego oddziału IPN - XIV Młodzieżowy Marsz Niepodległości.

Po mszy św.  katedrze św. Aleksandra zgromadzeni przeszli pod „Dąb Wolności”, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Następnie w kolumnie marszowej udali się pod pomnik POW. IPN reprezentował dr Jarosław Schabieński naczelnik OBUWiM

 

Medal dla dra Jarosława Schabieńskiego Naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Podczas uroczystych obchodów 11 listopada - na wniosek Wojewódzkiego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach - dr Jarosław Schabieński naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku otrzymał brązowy medal ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU.

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy, która przyczynia się do rozwoju naszej Ojczyzny.

 

 

 
 

Białystok

Delegacja pracowników IPN - KŚZpNP z Oddziałowego Biura Upamiętnia Walk i Męczeństwa - w osobach Pana dr. Jarosława Schabieńskiego i Pani Moniki Baczar we współpracy z Panią Urszulą Łacińską reprezentującą Oddziałowe Biuro Badań Historycznych - z okazji 11 Listopada złożyli symboliczne wiązanki oraz zapalili znicze w ważnych miejscach stolicy Podlasia.

Swój hołd oddali pod pomnikiem DANUTY SIEDZIKÓWNY ps. „Inka”.

Następnie odwiedzili miejsce poświęcone OFIAROM I ŻOŁNIERZOM 42 PUŁKU PIECHOTY POLEGŁYM W WOJNIE POLSKO – BOLSZEWISKIEJ 1920 R.

Wiązankę kwiatów złożyli również pod pomnikiem MODRU KATYŃSKIEGO, który upamiętnia 22 000 Polaków zamordowanych przez Sowietów

 

 

 

 

do góry