Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Konferencja „Wolna, Niepodległa” – Warszawa, 8 listopada 2019

 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM
 • fot. MN/BUWiM fot. MN/BUWiM

8 listopada 2019 r. w Sali Zgromadzeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie odbyła się konferencja „Wolna Niepodległa” pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Marka Zirk-Sadowskiego – Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na konferencji swój referat pt. „11 listopada w Sachsenchausen” wygłosiła dr Anna Jagodzińska z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

W Sachsenhausen od 1939 do 1945 r. Niemcy zamordowali 85 polskich katolickich duchownych. (...) Pamiętajmy, że nasz dzisiejszy byt narodowy przeżywamy w warunkach przygotowanych przez pokolenia minionych lat. Nie wolno nam zapominać o tych, którzy w obronie Ojczyzny ponieśli śmierć męczeńską z rąk katów w służbie nieludzkich systemów totalitarnych.
Powiedziała dr Jagodzińska


Dr Anna Jagodzińska przytoczyła relację Ks. Władysława Sarnika więźnia obozu Sachsenhausen i Dachau - numer obozowy 22327
 
„Zatrzymałem jednego ze starych numerów i pytam, co oznacza ten niepokój wśród więźniów?.” Usłyszał: Jutro jest przecież 11 listopada, rocznica niepodległości Polski. Niemcy dobrze o tym wiedzą. W roku ubiegłym – gdy was jeszcze nie było – w nocy poprzedzającej ten dzień, wpadli na polskie bloki i wyciągnęli z łóżek kilku naszych kolegów. Rankiem postawili ich pod bramą komendantury, a potem wszystkich rozstrzelali w pobliskiej żwirowni. Boimy się, by kolejna rocznica nie została skropiona polską krwią."

 

Ponadto, będzie można było usłyszeć wystąpienie dr. Tadeusza Krawczaka, Dyrektora Archiwum Akt Nowych, pt. "Wolność krwią okupiona” oraz referat „Drogi do wolności” pana Gilberta Simona

Konferencja „Wolna, Niepodległa” odbyła się z udziałem harcerzy z Polski, Białorusi, Łotwy i Ukrainy. Organizowana jest w ramach Międzynarodowego Zlotu Niepodległości. Organizuje ją 58. Szczep ZHR „Rosa Venti” Zielonki we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Archiwum Akt Nowych, Ministerstwem Obrony Narodowym, Wojskiem Polskim, Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Powiatem Wołomińskim oraz Miastem Zielonka.

do góry