Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Warsztaty "Zostań odkrywcą miejsc pamięci narodowej" – Brzeziny, 24 października 2019

Ruszyły pierwsze zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi

Warsztaty "Zostań odkrywcą miejsc pamięci narodowej" odbyły się 24 października w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach. Pracownicy pionu upamiętniania przeprowadzili z dwiema grupami pierwszoklasistów oryginalną lekcję historii. Na początku uczniowie zapoznali się z pracą OBUWiM, podstawową terminologią z zakresu pracy na rzecz upamiętnienia, a także przybliżone zostały im wybrane miejsca pamięci narodowej na terenie województwa łódzkiego.

Podczas drugiego etapu uczestnicy warsztatów dyskutowali na tematy związane upamiętnianiem walk i męczeństwa. Uczniowie rozważali m.in. czy wszystkie formy upamiętnień są etycznie dopuszczalne, czy upamiętniane wydarzeń i postaci historycznych ma wpływ na stosunki Polski z innymi krajami, a także czy nowoczesne formy komemoracji lepiej oddziałują na odbiorców niż formy tradycyjne. W rozmowie nie zabrakło ciekawych uwag i spostrzeżeń młodzieży. Wielu uczniów było zdania, iż formy upamiętniania bohaterów i wydarzeń historycznych powinny być stale unowocześniane.

Ostatnią częścią warsztatów była krzyżówka, której pytania nawiązywały do losów państwa polskiego w czasie drugiej wojny światowej. Jej tematyka nie była przypadkowa. W tym roku obchodziliśmy 80 rocznicę rozpoczęcia tego globalnego konfliktu zbrojnego. Natomiast hasłem krzyżówki było nazwisko bohatera regionu. W tym przypadku wybraliśmy por. Bronisław Sroka - oficera, radiotelegrafistę i inżyniera urodzonego w Brzezinach.

Uczniów, którzy odpowiedzieli na pytania z krzyżówki oraz tych najaktywniejszych podczas całych warsztatów, nagrodzono książkami, komiksami, tematycznymi kubkami oraz koszulkami. Natomiast każdy uczestnik zajęć otrzymał zakładkę do książki z wizerunkiem dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego - kpt.  Stanisław Sojczyński ,,Warszyca".

Niebawem nastąpi kolejna wizyta pracowników pionu upamiętniania w Brzezinach. Tym razem to uczniowie będą prezentować swoje projekty dotyczące miejsc pamięci narodowej swojego regionu.

do góry