Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych – Gdańsk, 19 października 2019

Spotkanie poświęcone ks. Sylwestrowi Zychowi, folder z biogramami duchownych zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, wystawy.

  • Pomnik ks. Franciszka Rogaczewskiego na cmentarzu ofiar II wojny światowej (fot. z 2017 r.)

Z okazji przypadającego na 19 października Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych IPN Gdańsk zorganizował spotkanie z dziennikarzem Zbigniewem Branachem pt. „Ksiądz Sylwester Zych – ostatni akord zbrodniczej gry »nieznanych sprawców«”. 

Zapraszamy wszystkich do zwiedzenia wystawy „Żołnierz Kościoła. Ksiądz podpułkownik Józef Zator-Przytocki »Czeremosz« 1912–1978”, dostępnej do 4 listopada przed siedzibą IPN Gdańsk (al. Grunwaldzka 216). 

W związku z obchodami państwowego święta w kościele św. Brygidy w Gdańsku stanęła wystawa IPN „Duchowni – męczennicy komunizmu”. Zachęcamy do zwiedzania ekspozycji do 21 października.

18 października delegacja IPN Gdańsk na czele z naczelnikiem OBEN Krzysztofem Drażbą, złożyła kwiaty pod gdańskimi pomnikami upamiętniającymi bł. ks. Bronisława Komorowskiego, bł. ks. Mariana Góreckiego i św. Jana Pawła II oraz gdyńskim pomnikiem ks. Hilarego Jastaka.

Tego samego dnia prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk, złożył kwiaty pod upamiętnieniami dedykowanymi bł. ks. Jerzemu Popiełuszce w Bydgoszczy oraz Górsku. 

Dyrektor IPN Gdańsk uczestniczył także w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych organizowanych przez województwo kujawsko-pomorskie. W programie m.in. koncert „Dobro nieskończone” poświęcony pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Prof. Mirosław Golon, na zaproszenie Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność, wział udział w uroczystej Mszy św. w 35. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która została odprawiona 20 października w katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu. Po Eucharystii dyrektor IPN Gdańsk złożył kwiaty pod pomnikowym upamiętnieniem śmierci ks. Jerzego (plac Rapackiego).

Z kolei 19 października zapraszamy do uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych przez indywidualne złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu ofiar II wojny światowej na gdańskiej Zaspie (ul. Bolesława Chrobrego 79C) przy pomnikach pomordowanych księży.

W tym miejscu zostało upamiętnionych co najmniej 29 polskich księży męczenników oraz niemiecki ksiądz Ernest Karbaum, zamordowany w KL Stutthof za sprzeciw wobec zbrodniczej nazistowskiej ideologii. W związku z powyższym przygotowaliśmy (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Gdańsku) okolicznościowy folder (fot. poniżej) na którym zaznaczyliśmy dokładną lokalizację miejsc, w których zostali pochowani księża. Ponadto nagrobki zostaną przez nas wcześniej oznaczone biało-czerwonymi szarfami.

Folder został przekazany do okolicznych kościołów.

do góry