Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

80. rocznica powstania Szarych Szeregów - Sieradz 27.09.2019

W piątek 27 września br. w Sieradzu, z okazji 80. rocznicy powstania Szarych Szeregów, odbyła się uroczysta zbiórka harcerzy z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Sieradzu . Na uroczystość przybyli harcerze, uczniowie sieradzkich szkół, przedstawiciele władz samorządowych, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Lasów Państwowych oraz mieszkańcy. Instytut Pamięci Narodowej  Oddział w Łodzi reprezentował Bartosz Bijak naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

Kulminacyjnym momentem zbiórki było odsłonięcie, przed gmachem I LO w Sieradzu, tablicy pamiątkowej poświęconej harcerkom i harcerzom Szarych Szeregów walczących o wolną Polskę w latach 1939-1945. Projekt tablicy został pozytywnie zaopiniowany przez pion upamiętniania IPN. Uroczystości towarzyszyła plenerowa wystawa dotycząca historii konspiracyjnego harcerstwa.

 

 

do góry