Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Ekshumacja 11 żołnierzy Wojska Polskiego z wojny obronnej 1939 r. – Kożuchów, 17-18 września 2019

  • Ekshumacja 11 żołnierzy Wojska Polskiego z wojny obronnej 1939 r.
    Ekshumacja 11 żołnierzy Wojska Polskiego z wojny obronnej 1939 r.
  • Nieśmiertelnik stalagowy należący prawdopodobnie do Józefa Walczaka, ur. 2 marca 1900 r. w miejscowości Janikowice
    Nieśmiertelnik stalagowy należący prawdopodobnie do Józefa Walczaka, ur. 2 marca 1900 r. w miejscowości Janikowice

W dniach 17-18 września 2019 r. Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu przy współudziale Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Warszawie przeprowadziło prace ekshumacyjne w Kożuchowie, pow. nowosolski. W ich wyniku zostały odnalezione szczątki 11 żołnierzy Wojska Polskiego z wojny obronnej 1939 r. – jeńców zmarłych w miejscowym szpitalu rezerwowym.

Podstawą do przeprowadzenia prac było zgłoszenie prywatnej osoby – społecznika regionalisty Lecha Czury w grudniu 2017 r., który zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu z prośbą o zbadanie stanu zaniedbanych prawdopodobnych mogił jeńców polskich z kampanii wrześniowej. Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu przez ponad rok przeprowadzało poszukiwania w archiwach w celu potwierdzenia wojennego charakteru mogił i tożsamości żołnierzy. Finalnie udało się przeprowadzić prace w zaplanowanym okresie 80. rocznicy kampanii wrześniowej. W pracach uczestniczyli pracownicy IPN Piotr Kędziora-Babiński i Ewa Liszkowska. Przy niektórych szczątkach odnaleziono nieśmiertelniki stalagowe.

Na zdjęciu nieśmiertelnik stalagowy należący prawdopodobnie do Józefa Walczaka, ur. 2 marca 1900 r. w miejscowości Janikowice, pow. Miechów, syn Katarzyny Walczak. Służył w stopniu starszego sierżanta w 20 pułku piechoty. 30 grudnia 1939 r. został wymieniony z niewoli rosyjskiej do niemieckiej i trafił do Stalagu VIII – C jako jeniec z numerem 5174. Zmarł 1 kwietnia 1940 r. w szpitalu rezerwowym w Kożuchowie (niem. Freystadt nieder Schlesien). Został pochowany na miejscowym cmentarzu katolickim. Odnaleziony 17 września 2019 r.

do góry