Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej wizytę Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach w Muzeum Okręgowym w Suwałkach – 13 września 2019

W 100. Rocznicę obecności marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach na gmachu dawnej Resursy Obywatelskiej a obecnie Muzeum Okręgowego została odsłonięta odnowiona staraniem Instytutu Pamięci Narodowej tablica poświęcona temu wydarzeniu. W Resursie marszałek Józef Piłsudski zjadł obiad z przedstawicielami społeczeństwa Suwalszczyzny. Tutaj też wypowiedział pamiętne słowa "Dziś ziemia wasza jest wolną".

Po odsłonięciu tablicy dr Krzysztof Skłodowski z Muzeum Okręgowego zaprezentował  zdjęcia dokumentujące obecność naczelnego wodza w Suwałkach oraz film poświęcony stuleciu odzyskania niepodległości przez Ziemię Suwalską. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował naczelnik OBUWiM IPN Oddział w Białymstoku dr Jarosław Schabieński.

do góry