Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci ppor. Bronisława Dudy ps. Cygan i jego żony Marii - Petrykozy 11 września 2019 r

W dniu 11 września w Petrykozach (gm. Białaczów, pow. opoczyński, woj. łódzkie) odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ppor. Bronisławowi Dudzie, społecznikowi, żołnierzowi września 1939 r., szefowi Kedywu AK Obwodu Końskie rozstrzelanemu przez Niemców w 1944 r. Upamiętnienie dedykowane zostało również zamordowanej przez okupantów żonie "Cygana" Marii Dudzie oraz wszystkim mieszkańcom ziemi opoczyńskiej poległym, pomordowanym i zaginionym podczas II wojny  światowej. W uroczystości wzięli udział m.in.: członkowie rodziny Dudów z synem bohatera Jerzym Dudą na czele, reprezentanci władz samorządowych, Wojska Polskiego, uczniowie lokalnej szkoły i mieszkańcy. Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi odczytał list, jaki do uczestników spotkania skierował Prezes IPN dr Jarosław Szarek. Po odsłonięciu tablicy, an miejscowym cmentarzu delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobie małżeństwa Dudów.  Tablica został sfinansowana przez IPN Oddział w Łodzi. Uroczystość przygotowali wspólnie: Muzeum Regionalne w Opocznie, Urząd Gminy w Białaczowie, Starostwo Powiatowe w Opocznie i Oddział IPN w Łodzi.

 

do góry