Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Wizytacja miejsc pamięci przy drodze S19 – 28 sierpnia

28.08.2019 pracownicy IPN wraz z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA], Lasów Państwowych i nadzoru budowlanego przeprowadzili wizytację miejsc pamięci położonych przy budowanej drodze S19.

Odwiedzono groby partyzantów AK-NSZ, które znajdują się w lesie niedaleko Borownicy. To miejsce nie koliguje z prowadzonymi pracami. Ponadto przeprowadzono wizję lokalną przy pomniku pomordowanych przez Niemców mieszkańców wsi Pikule. Omówione zostały prace przy przeniesieniu pomnika. Dokonano także lustracji grobu znajdującego się w sąsiedztwie w/w pomnika w Pikulach. Podczas spotkania omawiano także zabezpieczenie grobu (prawdopodobnie pomordowanej przez Niemców ludności żydowskiej) niedaleko Polichny.

do góry