Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Pamiątkowa wpinka upamiętniająca 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Oddział IPN w Szczecinie przygotował pamiątkowe wpinki, które będą nieodpłatnie dystrybuowane m.in. 1 września podczas uroczystości na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym w Stargardzie przy ul. Reymonta 26.

Wpinka została przygotowana przez zespół Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Autorami projektu graficznego są Krzysztof Męciński i Rafał Raniowski.

Intencją projektantów było przypomnienie, że do wybuchu II wojny światowej doprowadziły dwa totalitaryzmy – faszyzm i komunizm; że to nie tylko agresja nazistowskich Niemiec 1 września 1939 r., ale też napaść sowieckiej Rosji 17 września 1939 r. Te dwie daty to początek jednej z największych katastrof w historii ludzkości – wojny, która pochłonęła miliony ofiar.

 

 

 

Pamiętajmy o 1 i 17 września, ale i o pakcie Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. oraz  sowiecko-niemieckim układzie o przyjaźni i granicy z 28 września 1939 r.

Tekturka, na której umieszczona jest wpinka, przedstawia nagłówki gazet z 1 i  17 września 1939 r. Znajduje się na niej także tekst o następującej treści:

Wybuch II wojny światowej poprzedził zawarty 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie pakt o nieagresji pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich, zwany paktem Ribbentrop-Mołotow. Umowa dotyczyła podziału stref wpływów i rozbioru terytoriów suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. W naszym kraju bywa przez to określana mianem IV rozbioru Polski. Po podpisaniu paktu III Rzesza i ZSRS dokonały zbrojnej agresji na Polskę, która zniknęła z map na 6 lat.

Znaczek przedstawia zarys granic 1 września 1939 r. Czarne tło znaczka symbolizuje żałobę po poległych, pomordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych obywatelach II Rzeczypospolitej. Przez znaczek przebiega falowana linia w kolorze srebrnym – to podział na strefy wpływów ZSRS i III Rzeszy na terytorium II Rzeczypospolitej zgodnie z ustaleniami sowiecko-niemieckiego układu o przyjaźni i granicy z 28 września 1939 r., który był konsekwencją paktu Ribbentrop-Mołotow i sankcjonował rozbiór Państwa Polskiego. Liczby „1 IX” i „17 IX” to daty agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę w 1939 r. Prezentowana na znaczku data – „1939” – charakterem czcionki przypomina żelbetowe ściany bunkra, a przestrzeliny w dacie rocznej, układają się w kształt serii z karabinu maszynowego i przypominają o brutalności najazdu obu naszych ówczesnych sąsiadów.

Na podstawie projektu graficznego wpinki został wykonany baner umieszczony na ścianie kamienicy w centrum Szczecina.

do góry