Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Wykonanie pomnika na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego – Wisznice 20 sierpnia 2019

  • Po remoncie
  • przed remontem

Zakończyły się prace remontowe mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli we wrześniu 1939 r., zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Wisznicach, pow. bialski, woj. lubelskie.

W mogile spoczywają: oficer rez. Stefan Parnowski, ppor. łącz. Bolesław Parwatecki, oraz oficer Stanisław Szumlakowski. Prace obejmowały rozebranie i usunięcie obrzeży oraz krzyży, wykonanie fundamentu, nowego pomnika z inskrypcją poświęconą poległym żołnierzom oraz wizerunkiem orła wojskowego (wzór z 1919 r.).

Prace zostały sfinansowane przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

 

 

do góry