Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto – Rzeszów, 14 sierpnia 2019

 • Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie. Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie.
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie. Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie.
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie. Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie.
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie. Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie.
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie. Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie.
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie. Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie.
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie. Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie.
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie. Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie.
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie. Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie.
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie. Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie.
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie. Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie.
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie. Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie.
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie. Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto w Rzeszowie.
 • Zaproszenie na uroczystość zorganizowaną przez IPN Rzeszów i TVP 3 Rzeszów. Zaproszenie na uroczystość zorganizowaną przez IPN Rzeszów i TVP 3 Rzeszów.

14 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 przed budynkiem Oddziału TVP S.A. w Rzeszowie, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Wacławowi Kopisto.  W uroczystości zorganizowanej przez regionalny Oddział Telewizji Polskiej i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie wzięła udział m.in. rodzina majora, przyjaciele, kombatanci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. 

Wacław Kopisto urodził się 8 lutego 1911 r. na Wołyniu. Był absolwentem Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Studiował w Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie, którą ukończył w 1937 r. Zmobilizowany, uczestniczył we wrześniu 1939 r. w obronie Rzeczypospolitej. Internowany przez Węgrów, przedostał się do Francji i brał udział w kampanii 1940 r. Następnie, w Wielkiej Brytanii przeszedł gruntowne przeszkolenie, by we wrześniu 1942 r. –  jako skoczek „Cichociemny" – podjąć walkę w okupowanym kraju. Czynił to w szeregach Armii Krajowej, uczestnicząc w działaniach „Wachlarza". W styczniu 1943 r. brał udział w słynnym odbiciu kilkudziesięciu żołnierzy AK uwięzionych w niemieckim więzieniu w Pińsku. Od lutego 1943 r. był szefem „Kedywu" w Łucku. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w kwietniu 1944 r. został aresztowany i po sześciu miesiącach skazany przez trybunał wojenny w Kijowie na karę śmierci. Wyrok ten został zamieniony w styczniu 1945 r. na 10 lat więzienia w najcięższych łagrach Kołymy i Korni. Do Polski wrócił w roku 1955. Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Sybiraków oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Kawaler Orderu Virtuti Militari, Polonia Restituta i dwukrotnie Krzyża Walecznych oraz odznaczeń brytyjskich. Gorliwy obrońca narodowych wartości, zasługujący na upamiętnienie i trwałą obecność w panteonie suwerennej Rzeczypospolitej. Zmarł w Rzeszowie 21 lutego 1993 r. 

Po odsłonięciu tablicy pamięci majora, odbyło się spotkanie poświęcone tej wybitnej postaci w naszej historii. Sylewtkę majora przybliżył m.in. dr Krzysztof A. Tochman – historyk z IPN i  autor książek m.in. o majorze Wacławie Kopisto oraz Cichociemnych". 

Fot. TVP 3 Rzeszów

do góry