Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej miejsce wybuchu I Powstania Śląskiego w Piotrowicach koło Karwiny, 16 sierpnia 2019

W uroczystości wzięli udział dr Jarosław Szarek, prezes IPN oraz dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego oddziału IPN.

 • Dom Kultury przed uroczystością. Dom Kultury przed uroczystością.
 • Poczatek panelu dyskusyjnego przemawia Marian Lebiedzik Poczatek panelu dyskusyjnego przemawia Marian Lebiedzik
 • Ceremonia odsłonięcia. Ceremonia odsłonięcia.
 • Uczestnicy panelu. Uczestnicy panelu.
 • Odsłonięcie tablicy. Odsłonięcie tablicy.
 • Ceremonia odsłonięcia. Ceremonia odsłonięcia.
 • Ceremonia odsłonięcia. Ceremonia odsłonięcia.
 • Złożenie kwiatów przez starostę gminy Piotrowice koło Karwiny. Złożenie kwiatów przez starostę gminy Piotrowice koło Karwiny.
 • Prezes IPN dr Jarosław Szarek złożył kwiaty. Prezes IPN dr Jarosław Szarek złożył kwiaty.
 • Skladanie kwiatow przez Izabellę Wołłejko-Chwastowicz - Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie. Skladanie kwiatow przez Izabellę Wołłejko-Chwastowicz - Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie.
 • Odsłonięcie tablicy. Odsłonięcie tablicy.
 • Przed koncertem. Przed koncertem.
 • Powitanie gości przed koncertem. Powitanie gości przed koncertem.
 • Koncert zespołu „Śląsk“. Koncert zespołu „Śląsk“.

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach na prośbę Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach ufundowało tablicę upamiętniającą miejsce wybuchu I Powstania Śląskiego w Piotrowicach koło Karwiny na terenie dzisiejszej Republiki Czeskiej. Jej odsłonięcie nastąpiło 16 sierpnia 2019 r. w Piotrowicach koło Karwiny (Petrovice u Karviné) w Czechach. Jest to pierwsze upamiętnienie Powstań Śląskich poza granicami kraju wykonane przez IPN. 

Wydarzenie rozpoczęło się panelem dyskusyjnym „I Powstanie Śląskie w sztukach wizualnych, filmie i muzyce”, a towarzyszyło mu otwarcie wystawy „Śląsk – droga do Niepodległej”. Kolejnym punktem było odsłonięcie upamiętnienia. Po nim uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu „O mój Śląsku” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz zespołu SBB z Józefem Skrzekiem. Po jego zakończeniu przyglądano się rekonstrukcji wybuchu powstania, zaś w godzinach nocnych ruszył rajd (bieg, marsz, przejazd rowerowy) do Godowa, w którym 100 lat temu odbyła się jedna z pierwszych bitew I Powstania Śląskiego.

Uroczystość została zorganizowana w ramach ogólnopaństwowych obchodów „Ku Niepodległej”. Obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego odbywją się między innymi pod honorowym patronatem dr. Jarosława Szarka, prezesa IPN oraz dr. Andrzeja Sznajdera, dyrektora Oddziału IPN w Katowicach.

W uroczystości wzięli udział: dr Jarosław Szarek – prezes IPN oraz dr Andrzej Sznajder – dyrektor katowickiego oddziału IPN, Izabella Wołłejko-Chwastowicz – konsul generalna RP w Ostrawie, Halina Bieda – dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (główny organizator) oraz Jadwiga Karolczyk – przewodnicząca Zarządu Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Piotrowcach koło Karwiny. Stronę czeską reprezentował doc. inż. Marian Lebiedzik Ph.d. – starosta gminy Piotrowice koło Karwiny.

 

 • Odsłonięcie tablicy.
  Odsłonięcie tablicy.
 • Tablica odnowiona przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach.
  Tablica odnowiona przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach.
 • Ceremonia odsłonięcia.
  Ceremonia odsłonięcia.
 • Prezentacja wystawy.
  Prezentacja wystawy.
 • Prezentacja wystawy.
  Prezentacja wystawy.
 • Zaproszenie na uroczystość.
  Zaproszenie na uroczystość.

 

Warto przypomnieć, że w Gnojniku na Zaolziu zainaugurowano ponad rok temu jeden z zagranicznych „Przystanków Historia” IPN –  pierwszy na terenie Czech cykliczny projekt Instytutu, w ramach którego odbywją się lekcje i warsztaty dla uczniów, a także wykłady, prelekcje, prezentacje książek i przygotowywanych przez IPN wystaw. Działania te, skierowane do młodego pokolenia Polaków żyjących w Republice Czeskiej na Zaolziu, mają się przyczynić do lepszego poznania historii oraz budowania na tej płaszczyźnie dobrosąsiedzkich relacji (►więcej o Przystanku Historia w Czechach).

 

 

 

do góry