Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - Łódź 1 sierpnia 2019

1 sierpnia 2019 r. w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na Starym Cmentarzu w Łodzi przy mogile gen. Edwarda Pfeiffera ps. Radwan, odbyły się uroczystości zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk I Męczeństwa IPN w Łodzi. W obchodach Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego udział wzięli m. in. powstańcy warszawscy, rodziny powstańców, kombatanci, wojewoda łódzki, reprezentanci samorządu wojewódzkiego i miejskiego, służby mundurowe, organizacje społeczne oraz harcerze. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień i modlitwie w intencji powstańców, na grobie gen. "Radwana" złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. Uczestnicy uroczystości otrzymali jednodniówkę specjalną dot. Powstania przygotowaną przez Wojskowy Instytut Wydawniczy. Po zakończeniu uroczystości zainteresowane osoby udały się wraz z dyrektorem Oddziału IPN w Łodzi i pracownikami OBUWiM na krótki spacer szlakiem powstańczych grobów, na których zapalone zostały znicze.

Organizatorzy dziękują za uświetnienie uroczystości pocztowi sztandarowemu Chorągwi Łódzkiej ZHP, Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi za zapewnienie zabezpieczenia medycznego oraz Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu za przekazanie okolicznościowego wydawnictwa dla zgromadzonych gości.

 

do góry