Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie ekshumacji Michała Szydłowskiego, pochodzącego ze Śląska żołnierza Wehrmachtu z okresu II Wojny Światowej w miejscowości Kosina (pow. Łańcut, woj. podkarpackie).

W związku ze wszczęciem postępowania na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) administracyjnego
w sprawie zezwolenia na ekshumację zwłok (szczątków) żołnierza Wehrmachtu z okresu II Wojny Światowej z grobu wojennego położonego na działce o numerze ewidencyjnym 709
w obrębie miejscowości Kosina, w powiecie łańcuckim, w województwie podkarpackim oraz przeniesienia ich do grobu wojennego na cmentarzu parafialnym w Kosinie, informuje się wszystkie osoby uprawnione do pochówku o możliwości przystąpienia do toczącego się postępowaniu w charakterze strony. Adres do korespondencji: Biuro Upamiętniania Walk
i Męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

 Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.), stosowanym w odniesieniu do grobów wojennych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2337), prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Informacje na temat Michała Szydłowskiego pochodzą z relacji naocznych świadków. Wg. nich w lipcu 1944 r. żołnierz Wehrmachtu, Michał Szydłowski stacjonował ze swoją jednostką w Kosinie. Stanął on w obronie ok. 13 Polaków, którzy mieli zostać rozstrzelani. Prawdopodobnie przez związany z tym spór z innym żołnierzem (dowódcą?) został zastrzelony. W miejscu jego pochówku tuż przy drodze powiatowej w Kosinie znajduje się metalowy krzyż z tabliczką na której widnieje inskrypcja NIEZNANY ŻOŁNIERZ 1944 R. PROSI O MODLITWĘ.

Informacje dotyczące toczącego się postępowania będą udzielane w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pod numerem telefonu: 22 581 88 61.

do góry