Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w miejscu urodzenia mjr. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” – Nowe Piekuty oraz Markowa Wólka, 16 czerwca 2019

16 czerwca 2019 r. odsłonięto we wsi Markowo-Wólka - miejscu urodzenia majora Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzar" poświęconej mu tablicy. Została ona sfinansowana przez białostocki oddział Instytutu.

Po mszy świętej w intencji Kazimierza Kamieńskiego w kościele pw. św. Kazimierza w Nowych Piekutach nastąpiło uroczyste wręczenie rodzinie Bohatera awansu na stopień majora. Wydarzenie uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach.

Dalsza część uroczystości odbyła się w miejscowości Markowo - Wólka. Po odśpiewaniu hymnu państwowego odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą miejsce urodzenia mjr. Kazimierza Kamieńskiego "Huzara". Naczelnik OBUWiM w Białymstoku dr Jarosław Schabieński odczytał list prezesa IPN dr. Jarosława Szarka skierowany do uczestników wydarzenia.

W uroczystościach zorganizowanych przez Wójta Gminy Nowe Piekuty Marka Kaczyńskiego i Oddział IPN w Białymstoku uczestniczyli między innymi: minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, posłowie: Jacek Bogucki i Henryk Wnorowski, rodzina Bohatera oraz licznie zgormadzeni przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji i społeczności lokalnej, którzy oddając hołd bohaterowi złożyli pod tablicą wieńce oraz zapalili znicze.

Wydarzenie patronatem narodowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, zaś Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek patronatem honorowym.

Informacje w mediach:

http://bialystok.tvp.pl/43104701/16062019-godz-1830

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/170463

http://www.wysokomazowiecki24.pl/news/nowe-piekuty/9548.html

 

 

do góry