Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Spotkanie z pracownikami Muzeum Miasta i rzeki Warty - Warta, 12 czerwca 2019

W dniu 12 czerwca pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi spotkali się w Warcie z pracownikami Muzeum Miasta i rzeki Warty w związku z gromadzeniem danych o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Pierwsza cześć spotkania miała miejsce w siedzibie Muzeum, gdzie dyskutowaliśmy nie tylko o grobach weteranów pochowanych na miejscowej nekropoli, ale również o potrzebie edukacji historycznej, odkrywaniu regionalnych bohaterów oraz zabezpieczaniu związanych z nimi pamiątek, dokumentów i fotografii. Zwiedziliśmy również bardzo ciekawe ekspozycje.

Następnie wraz z panią kierownik Barbarą Cichecką udaliśmy się na cmentarz, by na podstawie przygotowanej wcześniej przez Muzeum listy, liczącej niemal 150 pozycji, odszukać choć cześć z miejsc pochówku lokalnych weteranów. Podczas krótkiej wizyty udało nam się wspólnie odleźć ponad 20 grobów (cześć z grobów osób umieszczonych na liści już zapewne nie istnieje), którym przypisane zostały współrzędne geograficzne. Wykonana została również dokumentacja fotograficzna.

 

 

 

Przy okazji pracownicy OBUWiM w Łodzi przeprowadzili kontrolę stanu opieki nad grobem wojennym powstańców z 1863 r. znajdującym się na tej samej nekropolii. Na pewno jeszcze tam wrócimy.

 

do góry