Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Warsztaty tematyczne dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.

W ramach działalności edukacyjnej pionu upamiętnienia walk i męczeństwa IPN Oddział w Łodzi przeprowadzono kolejne warsztaty tematyczne dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim. Były one kontynuacją kwietniowych zajęć, podczas których pracownicy przeprowadzili dla młodzieży wykład, dyskusję oraz konkurs. Tym razem uczniowie podczas warsztatów przedstawiali efekty swojej miesięcznej pracy. Każda z grup prezentowała miejsca pamięci narodowej wybranej gminy z terenu powiatu piotrkowskiego. W projektach zawarta była krótka prelekcja oraz prezentacja multimedialna, w której znalazły się fotografie własnoręcznie wykonane przez uczestników warsztatów. Uczniowie opierali swoje badania m.in. na wywiadach prowadzonych z lokalną społecznością oraz publikacjach naukowych dotyczących historii regionu. We wrześniu pracownicy pionu upamiętnienia walk i męczeństwa IPN Oddział w Łodzi mają zaplanowaną dla młodzieży pieszą wycieczkę szlakiem miejsc pamięci narodowej, która będzie dopełnieniem realizowanego programu edukacyjnego.

do góry