Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Zajęcia edukacyjne w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gomulinie – 16 maja 2019 r.

  • fot IPN - P. Resel
  • fot. IPN - B.Bijak

Pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Łodzi po raz odwiedzili szkołę w ramach prowadzonej działalności na rzecz upowszechniania wiedzy o problematyce upamiętniania walk i męczeństwa. Tym razem spotkali się z uczniami 3 klasy gimnazjum w Gomulinie. W pierwszej części warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy pionu upamiętniania IPN, poznać podstawową terminologię związaną z zakresem naszych działań i wybrane miejsca pamięci narodowej oraz groby wojenne z terenu powiatu piotrkowskiego. Drugą część stanowiła dyskusja, w której uczniowie zastanawiali się m.in. nad pytaniami o to czy wszystkie formy upamiętniania są etyczne, czy funkcjonowanie w przestrzeni miejsc pamięci może rozbudzić w mieszkańcach zainteresowanie historią lokalną itp. Tradycyjnie całość zakończył konkurs z nagrodami dla uczniów.​​ Zajęcia przeprowadzili Patrycja Resel i Bartosz Bijak.

do góry