Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej w 79. rocznicę zamordowania funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP przez NKWD wiosną 1940 r. w Twerze – Warszawa, 11 kwietnia 2019

 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski

Uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej odbyły się 11 kwietnia przed gmachem Komendy Głównej Policji. Zorganizowane zostały przez Polską Policję w 79. rocznicę mordu na funkcjonariuszach Policji Państwowej II RP, dokonanego przez NKWD wiosną 1940 r. w Twerze.

Na dziedzińcu Komendy Głównej Policji zebrali się licznie funkcjonariusze Policji, zaproszeni goście, a wśród nich rodziny przedwojennych policjantów. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Adam Siwek oraz p.o. zastępcy dyrektora Biura Edukacji Narodowej dr Paweł Błażewicz. Uroczystość uświetnili m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, zastępcy komendanta głównego Policji: nadinsp. Kamil Bracha i mł. insp. Tomasz Szymański, komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Anna Wesołowska, przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentanci służb mundurowych i wojska, młodzież klas mundurowych oraz duchowieństwo. W uroczystości uczestniczyła kompania reprezentacyjna Policji wraz ze sztandarem KGP. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Przemówienia wygłosili  kolejno wiceminister Jarosław Zieliński, nadinsp. Kamil Bracha oraz prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Anna Wesołowska. – Polscy policjanci ginęli na służbie, a ich ofiara to jeden z fundamentów naszej współczesnej niepodległości – zaznaczył wiceminister Jarosław Zieliński

Delegacje złożyły wieńce pod obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, następnie przedstawiciele delegacji dokonali wpisów w księdze pamiątkowej.

do góry