Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu ps. „Ondraszek”, „Ostry”, „Lis” – żołnierzowi Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania Henryka Flamego „Bartka” – Cieszyn, 8 kwietnia 2019

Grób został wyremontowany ze środków Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach.

  • Grób Jana Filarego po remoncie. Grób Jana Filarego po remoncie.
  • Grób Jana Filarego przed remontem. Grób Jana Filarego przed remontem.
  • Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie. Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie.
  • Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie. Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie.
  • Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie. Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie.
  • Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie. Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie.
  • Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie. Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie.
  • Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie. Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie.
  • Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie. Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie.
  • Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie. Uroczystość poświęcona Janowi Filaremu w Cieszynie.

8 kwietnia 2019 r., w kościele pw. św. Elżbiety oraz na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie odbyła się uroczystość poświęcona Janowi Filaremu ps. „Ondraszek”, „Ostry”, „Lis” – żołnierzowi Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania Henryka Flamego „Bartka”. Rozpoczęła się Mszą Świętą, w intencji śp. Jana Filarego w 97. rocznicę urodzin, w kościele pw. Św. Elżbiety w Cieszynie, przy ul. Katowickiej 3. Po niej krótki referat wygłosił Jan Kwaśniewicz z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz, gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie, odremontowanego ze środków OBUWiM Katowice, grobu. Uroczystość zwieńczyło złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i oddanie hołdu Bohaterowi. Organizatorem wydarzenia było Miasto Cieszyn we współpracy z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach. 

Jan Filary ps. „Ondraszek”, „Ostry”, „Lis” - syn Wojciecha i Marii,urodził się 8 kwietnia 1922 r. w Kamesznicy. W lipcu 1945 r. wstąpił do grupy leśnej pod dowództwem Antoniego Bieguna ps. „Sztubak”, wchodzącej w skład VII okręgu organizacji Narodowe Siły Zbrojne, którym kierował Henryk Flame „Bartek”. 15 sierpnia 1945 r. aresztowany przez organa bezpieczeństwa państwa, a po 10-miesiącach zwolniony w związku z nieudowodnieniem prowadzenia działalności antypaństwowej.  W lipcu 1946 r. wstępuje do grupy NSZ pod dowództwem Gustawa Matusznego „Orła Białego”. Wraz z nią dokonuje szereguje akcji zbrojnych. Jesienią 1946 r. rozpoczyna działalność w ramach grupy dowodzonej przez Stanisława Kopika „Zemstę”. 7 marca 1947 r. ujawnia się przed Komisją Amnestyjną w Cieszynie. Następnie ponowie wstępuje do podziemia niepodległościowego. Działalność partyzancką kontynuuje do 24 listopada 1950 r., kiedy to zostaje zabity w trakcie obławy przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Cieszynie. Jego grób ma charakter grobu wojennego i został ujęty w Ewidencji Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego. Znajduje się w dziale VIII, rzędzie 7, miejscu nr 20 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Katowickiej w Cieszynie.

 

do góry