Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Wykład z cyklu „Bez przedawnienia” "Bohaterskie dzieci Korei. Północnokoreańskie sieroty w Polsce w latach 1951-1959" – Bydgoszcz, 27 marca 2019

Na strychu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy 27 marca, odbył się wykład Sylwii Szyc (Biuro Badań Historycznych, IPN) pt.: "Bohaterskie dzieci Korei. Północnokoreańskie sieroty w Polsce w latach 1951-1959".

W 1951 r. z ogarniętej wojną Korei przywieziono do Polski 1200 dzieci. Przemierzyły długą drogę, by szukać spokoju i nowej szansy w Polsce.  Prelegentka przybliżyła uczestnikom spotkania tę mało znaną historię. Obecność ponad tysiąca dzieci objęto tajemnicą, a do opieki nad nimi wybrano staranie wyselekcjonowanych wychowawców, nauczycieli i lekarzy. Były w bardzo złym stanie zdrowotnym oraz psychicznym. Jednak dzięki zaangażowaniu obu stron, zarówno nauczycieli jak i wychowanków, nie tylko przełamano bariery, a także stworzono relacje niemal rodzinne.

Decyzję o powrocie dzieci do Korei Północnej przyjęto więc z głębokim żalem. Naznaczone koszmarem wojny, po raz drugi skazano na cierpienie i tęsknotę za ponownie znalezioną rodziną. Historyk wspomniała o dramatycznych próbach ucieczki dzieci z Korei Północnej z powrotem do Polski. Gości poruszyły także listy, które dawni wychowankowie wysyłali do polskich opiekunów. Pisali w przede wszystkim o samotności i tęsknocie. Korespondencja urwała się nagle w 1962 r. Dalsze życie dzieci było przedmiotem szczególnego zainteresowania uczestników spotkania. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Bydgoszczy . 

Sylwia Szyc – pracownik naukowy Biura Badań Historycznych IPN, doktorantka w Zakładzie Historii Społecznej XX w. w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych. Prowadzi badania nad historią polskiej dyplomacji po 1945 r., ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-północnokoreańskich. Sekretarz czasopism naukowych „Komunizm: system-ludzie-dokumentacja” oraz „Pamięć i Sprawiedliwość”. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą pobytowi północnokoreańskich sierot wojennych w Polsce w latach 1951-1959.

do góry