Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystość odsłonięcia tablicy w hołdzie Matce Matyldzie Getter, Siostrom Franciszkankom Rodziny Maryi – Warszawa, 24 marca 2019

 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Sławek Kasper (IPN) fot. Sławek Kasper (IPN)
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski
 • fot. Mateusz Niegowski fot. Mateusz Niegowski

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką 24 marca na murze Domu Prowincjonalnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, przy ul. Hożej 53 w Warszawie, została odsłonięta sfinansowana przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN tablica w hołdzie Matce Matyldzie Getter, Siostrom Franciszkankom Rodziny Maryi oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy ryzykując własne życie, ratowali żydowskie dzieci skazane na zagładę przez niemieckich okupantów. Inskrypcję na tablicy można przeczytać w trzech językach – polskim, angielskim i hebrajskim.

Przemówienie wygłosił prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, który podkreślił, że „czas okupacji niemieckiej to czas terroru, przemocy, nienawiści, łapanek, do których dochodziło niedaleko stąd, ale ta brama, przez którą przechodziliśmy w tym ceglanym murze, przed laty była bramą do życia, takie bramy były w kilkudziesięciu ochronkach i sierocińcach prowadzonych przez siostry franciszkanki Rodziny Maryi, w tym matkę Matyldę Getter”. Na koniec wystąpienia prezes Szarek otworzył wystawę „Siostry, (…) matkami żydowskich dzieci. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi wobec zagłady Żydów w czasie II wojny światowej”.

 

Matka Matylda Getter i zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ryzykowały życie, biorąc pod swój dach żydowskie dzieci z gett i te błąkające się bez dachu nad głową, głodne przerażone – narażone w każdej chwili na śmierć z rąk niemieckich oprawców. Ocaliły ponad 500 dzieci oraz około 250 dorosłych.

Anna Zechenter (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie)

 

Podczas uroczystości wiceprezes zarządu Poczty Polskiej Wiesław Włodek zaprezentował wydawnictwa filatelistyczne: kartkę pocztową z wizerunkiem s. Matyldy Getter i zdjęciami dzieci, które udało się jej ocalić podczas okupacji niemieckiej, oraz znaczek „Polacy ratujący Żydów”, który poświęcono rodzinie Ulmów. Józef i Wiktoria Ulmowie stali się symbolem tych wszystkich rodzin, które w czasie wojny – ryzykując własną śmierć i mimo biedy i zagrożenia – ukrywali Żydów.

Przed uroczystym odsłonięciem tablicy pamięci podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, zgodnie z postanowieniem ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej, wręczył ośmiu siostrom ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Medale Komisji Edukacji Narodowej „za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”.

Następnie, w obecności Matki Barbary Król – Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka oraz biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Matyldy Getter i sióstr zaangażowanych w ratowanie żydowskich dzieci.

Po poświęceniu tablicy przez ks. prałata dr. Roberta Ogrodnika złożono w asyście wojska wieńce. Wieniec złożyli prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz zastępca prezesa dr Mateusz Szpytma. Złożono również wieńce od prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, marszałków Sejmu i Senatu, Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Ministerstwa Edukacji Narodowej, zarządu Poczty Polskiej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Komendanta Głównego Policji, dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego, Polskiej Fundacji Narodowej i zarządu Polskiego Radia SA.

 

Uroczystości zostały zorganizowane przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz Pocztą Polską.

 

 

Odsłonięcie Tablicy przy ul. Hożej 53  jest kolejnym upamiętnieniem oddającym hołd Matce Matyldzie Getter oraz Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które zrealizował Instytut Pamięci Narodowej. W ubiegłym roku Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN sfinansowało renowację nagrobka Matki Matyldy Getter znajdującego się  na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim.

http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/55615,Uroczystosc-upamietnienia-50-rocznicy-smierci-m-Matyldy-Getter-Warszawa-8-sierpn.html

do góry