Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”– Szczecin, 1 marca 2019

Szczecińskie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zorganizował Oddział IPN w Szczecinie we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie, Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz 12 Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną.

W południe przy Areszcie Śledczym w Szczecinie, z udziałem kombatantów, żołnierzy Armii Krajowej, byłych działaczy opozycji antykomunistycznej odbyła się ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą osoby przetrzymywane i zamordowane w budynku więzienia w latach 1945–1956.  Wcześniej delegacje złożyły kwiaty w celi śmierci.

O godz. 13:00 kwiaty złożono także pod tablicą upamiętniającą żołnierzy podziemia niepodległościowego, więzionych i torturowanych w budynku WUBP/WUdsBP w latach 1945–1956. Tablica znajduje się umieszczona jest na ścianie gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

 

 

W uroczystościach udział wzięli m.in. Maciej Kopeć – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Sylwester Chruszcz i Leszek Dobrzyński – posłowie na Sejm RP, Tomasz Hinc – wojewoda zachodniopomorski, Piotr Krzystek – prezydent miasta Szczecin, ks. Henryk Wejman – biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i gen. dyw. Maciej Jabłoński – dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej na czele delegacji służb mundurowych.

Oddział IPN w Szczecinie reprezentowali: dr Paweł Skubisz – dyrektor, dr Sebastian Ligarski – naczelnik OBBH, Krzysztof Męciński – p.o. naczelnika OBUWiM i Szymon Nowacki – zastępca naczelnika OBL.

W przeddzień święta pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Szczecinie zapalili znicze na mogiłach m.in. Janiny Wasiłojć-Smoleńskiej ps. „Jachna”, Konrada Strycharczyka ps. „Słowik” oraz żołnierzy Bojowego Oddziału Armii.

do góry