Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona Komendy Stołecznej Policji Mariana Stefana Kozielewskiego – Warszawa, 9 stycznia 2019

 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Komendant Stołeczny Policji – nadinspektor Paweł Dobrodziej (fot. Mateusz Niegowski) Komendant Stołeczny Policji – nadinspektor Paweł Dobrodziej (fot. Mateusz Niegowski)
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Metropolita Warszawski kardynał dr Kazimierz Nycz (fot. Mateusz Niegowski) Metropolita Warszawski kardynał dr Kazimierz Nycz (fot. Mateusz Niegowski)
 • Rodzina podinsp. Kozielewskiego – Wiesława Trzaska-Kozielewska, Edwarda Natkańska oraz Jerzy Kozielewski (fot. Mateusz Niegowski) Rodzina podinsp. Kozielewskiego – Wiesława Trzaska-Kozielewska, Edwarda Natkańska oraz Jerzy Kozielewski (fot. Mateusz Niegowski)
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski)
 • I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk (fot. Mateusz Niegowski) I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk (fot. Mateusz Niegowski)
 • I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk fot. (Mateusz Niegowski) I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk fot. (Mateusz Niegowski)
 • Jerzy Kozielewski (fot. Mateusz Niegowski) Jerzy Kozielewski (fot. Mateusz Niegowski)
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Adam Siwek – dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN fot. (Mateusz Niegowski) Adam Siwek – dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN fot. (Mateusz Niegowski)
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski)

9 stycznia 2019 r. w foyer przed Białą Salą Pałacu Mostowskich odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej podinsp. Policji Państwowej Mariana Stefana Kozielewskiego, patrona Komendy Stołecznej Policji.

Tablicę poświęcił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. – Serdeczne gratulacje dla Komendy Stołecznej Policji za tę piękną decyzję, to przypomnienie wspaniałej osoby – mówił kard. Nycz podczas uroczystości.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentował Adam Siwek – dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, który złożył na ręce komendanta stołecznego Policji list okolicznościowy prezesa IPN Jarosława Szarka. „Marian Kozielewski należał do pokolenia, które za cenę własnej krwi wywalczyło niepodległość i dla którego walkę o jej odzyskanie należało kontynuować w każdej sytuacji, wszystkimi dostępnymi środkami. Dlatego on i jego współpracownicy byli postrzegani przez komunistów jako element szczególnie niebezpieczny” – podkreślił w liście prezes IPN.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk, komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz z zastępcami, przedstawiciele rodziny podinsp. Kozielewskiego – Wiesława Trzaska-Kozielewska, Edwarda Natkańska oraz Jerzy Kozielewski, arcybiskup metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek, proboszcz Parafii Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie ks. Zygmunt Robert Berdychowski, I wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, komendant CBŚP nadinsp. Kamil Bracha, zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Dariusz Minkiewicz, przedstawiciele służb mundurowych oraz Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”

 

 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski)
  Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP – Warszawa, 9 stycznia 2019 (fot. Mateusz Niegowski)

 

Po zakończeniu części oficjalnej goście zwiedzili wystawę poświęconą patronowi Komendy Stołecznej Policji. Wśród wystawionych eksponatów można było zobaczyć przykłady kompletnego umundurowania funkcjonariuszy Policji Państwowej, dokumenty oraz fotografie stołecznych policjantów II RP ze zbiorów prywatnych.

Marian Stefan Kozielewski – żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., oficer Policji Państwowej, Komendant Policji m.st. Warszawy w latach 1934-1939, I Komendant Główny Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. W czasie wojny wspólnie ze swoim najmłodszym bratem Janem Karskim opracowywał materiały dotyczące sytuacji w okupowanej Polsce. Za działalność konspiracyjną został aresztowany przez gestapo i spędził rok w obozie w Oświęcimiu. Po zwolnieniu z obozu w maju 1941 r., schorowany i wycieńczony, włączył się w działalność konspiracyjną jako organizator i pierwszy Inspektor Główny Polskiego Korpusu Bezpieczeństwa – podziemnej policji podległej Delegaturze Rządu na Kraj.  Podinsp. Kozielewski wziął także udział w Powstaniu Warszawskim. Marian Kozielewski przeżył wojnę i wydostał się ze zniewolonej przez komunistów Polski, gdzie przedstawiano go jako zdrajcę i kolaboranta. Żył skromnie, pracował m.in. jako lokaj i stróż nocny, jednak nie porzucił działalności społecznej. Był członkiem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, zapewniał kilkunastu osobom w Polsce – rodzinie i podkomendnym – stałą pomoc materialną.

do góry