Nawigacja

Bieżąca działalność Biura

Miejskie obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Łódź, 13 grudnia 2018

  • Miejskie obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Łódź, 13 grudnia 2018 (fot. Sebastian Szwajkowski) Miejskie obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Łódź, 13 grudnia 2018 (fot. Sebastian Szwajkowski)
  • Miejskie obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Łódź, 13 grudnia 2018 (fot. Sebastian Szwajkowski) Miejskie obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Łódź, 13 grudnia 2018 (fot. Sebastian Szwajkowski)
  • Miejskie obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Łódź, 13 grudnia 2018 (fot. Sebastian Szwajkowski) Miejskie obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Łódź, 13 grudnia 2018 (fot. Sebastian Szwajkowski)
  • Miejskie obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Łódź, 13 grudnia 2018 (fot. Sebastian Szwajkowski) Miejskie obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Łódź, 13 grudnia 2018 (fot. Sebastian Szwajkowski)

13 grudnia 2018 r., zostały zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” miejskie obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W uroczystości brali udział pracownicy pionu Upamiętniania Walk i Męczeństwa łódzkiego IPN, którzy po mszy świętej w kościele Ojców Jezuitów, której przewodniczył ks. bp Marek Marczak, rozdawali znicze w ramach corocznej akcji ,,Zapal Światło Wolności”.

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik – Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka przy Kościele Podwyższenia Świętego Krzyża. Po przemówieniu przewodniczącego zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemara Krenca, kwiaty złożyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarność”, a także naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi dr Sebastian Pilarski.

do góry