Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018

 • Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski) Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski) Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski) Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski) Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski) Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski) Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski) Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski) Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski) Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski) Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski)
 • Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski) Pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni ekshumowanych na terenie Fortu III – Pomiechówek, 15 grudnia 2018 (fot. Mateusz Niegowski)

15 grudnia 2018 r. na terenie Fortu III w Pomiechówku odbył się uroczysty pochówek szczątków ofiar niemieckich zbrodni, ekshumowanych na terenie fortu w czasie pierwszego etapu prac archeologicznych prowadzonych w tym roku przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. W dniu dzisiejszym pochowano szczątki szesnastu mężczyzn, dziesięciu kobiet oraz szczątki poekshumacyjne należące do co najmniej kolejnych 31 osób. 

Uroczystość prowadził dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Adam Siwek, który podkreślił, jak ważne dla świadomości narodowej jest utrwalanie pamięci o miejscach takich jak Fort III Twierdzy Modlin, a szczególnym zadaniem Instytutu Pamięci Narodowej jest oddanie czci ofiarom niemieckiego terroru zamordowanym na terenie Fortu III w Pomiechówku. Dyrektor Siwek stwierdził, że IPN nie spocznie, póki szczątki ostatnich ofiar nie zostaną odnalezione i godnie pochowane w nowo urządzonych mogiłach wojennych. W czasie wystąpienia podziękował Agencji Mienia Wojskowego - zarządcy terenu fortu oraz władzom samorządowym za cenną pomoc w przygotowaniach i realizacji prac ekshumacyjnych. Wyraził też wdzięczność wobec wszystkich, którzy również działalnością społeczną wspierają działania Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa - szczególnie Fundacji Fort III Pomiechówek.Podczas ceremonii zabrał głos również dr Piotr Oleńczak, pełnomocnik wojewody mazowieckiego ds. kombatantów i osób represjonowanych, który  podzielił się wrażeniami z prac ekshumacyjnych, które obserwował. Zapewnił, że w miejscu dzisiejszego pochówku powstanie cmentarz wojenny objęty opieką Państwa Polskiego.

 

 

{GALERIA:230905-230872-230899-230917-230887-230896}

 

 

Dariusz Bielecki, wójt gminy Pomiechówek, podziękował Instytutowi Pamięci Narodowej oraz wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w prace poszukiwawcze i ekshumacyjne na terenie Fortu III. 

Proboszcz Parafii pw. św. Anny w Pomiechowie ksiądz Tomasz Cymerman oraz ks. prot. mgr Andrzej Bołbot, proboszcz Parafii Prawosławnej pw. św. Aleksandry w Stanisławowie odprawili egzekwie i poświęcili trumny w otwartej mogile.

W dalszej części uroczystości złożone zostały wieńce od Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewody Mazowieckiego, poseł na Sejm RP Pani Anity Czerwińskiej, wójta gminy Pomiechówek oraz Prawa i Sprawiedliwości z powiatu Nowy Dwór Mazowiecki. Na ceremonię przybyli tłumnie mieszkańcy okolicznych miejscowości, dla których miejsce kaźni tysiąca Polaków jest wyjątkowo ważne, gdyż znaczna część ofiar pochodziła z tych terenów. Wielu z nich indywidualnie złożyło na mogile kwiaty i zapalone znicze. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie Hymnu Polskiego.

Szczątki 26 ofiar odnalezione w układzie anatomicznym zostały pominięte w czasie ekshumacji w latach 1945 i 1948. Spoczywały w dołach, w które zostały wrzucone przez niemieckich morderców i dopiero teraz, ponad 74 lata po likwidacji obozu zapewniony im został pogrzeb w trumnie, modlitwa i krzyż nad grobem. Jednocześnie prace realizowane przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa pozwoliły na zweryfikowanie błędnych informacji na temat fortu. Powszechnie uznawano porośnięte drzewami wyniesienie ternu na lewym dziedzińcu za mogiłę zbiorową ofiar. Miejscowa ludność urządziła tam prowizoryczne miejsce pamięci. Tymczasem badania archeologiczne wykazały, że w tym miejscu znajdują się jedynie fundamenty budynku gospodarczego jeszcze sprzed I wojny światowej i nie ma żadnych pochówków. Dalsze etapy prac planowane są co najmniej na lata 2019-2020, po nich sukcesywnie organizowane będą pogrzeby kolejnych odnalezionych ofiar. Zwieńczeniem misji Instytutu Pamięci Narodowej będzie wielka uroczystość państwowa po zakończeniu prac archeologicznych, przy trwale urządzonym cmentarzu wojennym i upamiętnieniu ofiar niemieckiego obozu w Forcie III.​

do góry