Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Ocalamy pamięć o kolejnym bohaterze – Wrocław, 9 listopada 2018

Znak „Ojczyzna Swemu Obrońcy” pojawił się 9 listopada 2018 na grobie pułkownika Mieczysława Rożałowskiego. Uroczystość w ramach akcji „Ocalamy” odbyła się na nieczynnym cmentarzu przy ul. Krzyckiej we Wrocławiu. Poprzedziła ją msza święta w kościele pw. Trójcy Świętej, której przewodniczył ks. prof. Józef Pater.

Mieczysław Rożałowski w roku 1918 odpowiedział na wezwanie Rady Regencyjnej, wzywającej wojskowych, Polaków do kraju. Dostał się do Polski w lutym 1919 r. gdzie został przyjęty do Wojska Polskiego w stopniu majora. W styczniu 1920 przeniesiony do 14 pułku ułanów na zastępcę dowódcy pułku. W pułku tym przebywał do końca wojny polsko-bolszewickiej. Biorąc udział „we wszystkich walkach”. Otrzymał osobiste podziękowania od Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego, został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy.

Celem wieloletniego projektu OCALAMY, realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego i Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu w wyjątkowych okolicznościach Stulecia Odzyskania Niepodległości, jest odnalezienie oraz oznakowanie specjalnym znakiem graficznym grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość i jej utrzymanie na przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku. Intencją jest również zabezpieczenie grobów przed ewentualną likwidacją przy współpracy z zarządcami cmentarzy komunalnych i parafialnych. Do tej pory oznaczono groby 7 osób.

do góry