Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie pomnika upamiętniającego stulecie odrodzenia Państwa Polskiego – Dorohusk, 10 listopada 2018

W sobotę, 10 listopada 2018 r. w Dorohusku na skwerze przed budynkiem szkoły podstawowej przy ul. Niepodległości miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego stulecie odrodzenia państwa Polskiego. Efektowny monument powstał dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Pamięci Narodowej, ale także wielu prywatnych i instytucjonalnych darczyńców.

Na pięciometrowym cokole znalazł się m.in. fragment preambuły Konstytucji RP: "równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami...".

Odsłonięcia pomnika dokonali:  Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Wójt Gminy Dorohusk Wojciech Sawa, Przewodnicząca Komitetu Budowy Pomnika i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dorohusku Alina Prus oraz przedstawiciele darczyńców – Mieczysław Seweryniuk i Wojciech Pytel.

Warto dodać, że na terenie przygranicznego dzisiaj Dorohuska spoczywają żołnierze polegli w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r. oraz w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.

 

do góry