Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Ekshumacje w rezerwacie Zamczysko – Górki, 13 listopada 2018

13 listopada 2018 roku zostały przeprowadzone prace ekshumacyjne w przysiółku Zamczysko, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (wieś Górki, gmina Leoncin, powiat nowodworski). W ich trakcie ekshumowano szczątki żołnierza Armii Krajowej, członka zgrupowania AK "Kampinos", poległego w 1944 roku na terenie rezerwatu Zamczysko. Przy pochowanym odnaleziono różaniec.

Prace ekshumacyjne przeprowadziła Łódzka Fundacja Badań Naukowych pod przewodnictwem Michała Maciaszka. Nadzór nad pracami pełnił pracownik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Piotr Kędziora-Babiński.

  • (fot. P. Kędziora-Babiński, BUWiM IPN)
  • (fot. P. Kędziora-Babiński, BUWiM IPN)
  • (fot. P. Kędziora-Babiński, BUWiM IPN)
  • (fot. P. Kędziora-Babiński, BUWiM IPN)
do góry