Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Wystawa „In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) – Poznań, 7 listopada 2018

  • (fot. Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ)
  • (fot. Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ)
  • (fot. Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ)
  • (fot. Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ)
  • (fot. Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ)
  • (fot. Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ)

We środę, 7 listopada 2018 roku, w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej otwarto wystawę pt. „In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007)”,  przedstawiającą sylwetkę polskiego duchownego – misjonarza. Wystawę organizowały Politechnika Poznańska i Fundacja im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”.

Wystawę rozpoczął film pt. „Huta Stalowa Wola”, następnie dr Anna Jagodzińska, historyk w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, przybliżyła sylwetkę kard. Adama Kozłowieckiego SJ w swoim referacie. Konferencję zakończyła projekcja filmu pt. „Serce bez granic. Rzecz o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ” w reżyserii Pawła Zarzyckiego.

Uroczystości zgromadziły licznych zainteresowanych, głównie młodzież z Liceum im. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu, do której przed wojną uczęszczał kardynał. Na konferencję przybyła również siostra Oktawia Kozłowiecka OSU, bratanica ks. kard. Adama Kozłowieckiego.

Wystawa dotycząca ks. kard. Adama Kozłowieckiego będzie wystawiona w Bibliotece Politechniki Poznańskiej do 16 listopada 2018 roku.

 

Kard. Adam Kozłowiecki urodził się 1 kwietnia 1911 roku w Hucie Komorowskiej k. Kolbuszowej, początkowo uczył się w domu, by potem dołączyć do jezuickiego Zakładu Naukowo-Wychowawczego w Chyrowie. Na ostatnie lata gimnazjum przeniósł się do Poznania, gdzie zdał maturę. W wieku 18 lat, w 1929 roku, wbrew woli rodziców, wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi koło Brzozowa. Studiował w Krakowie i Lublinie, gdzie 24 czerwca 1937 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował we Lwowie i Chyrowie, by po wybuchu II wojny światowej przedostać się do Krakowa. Został tam aresztowany 10 listopada 1939 roku, razem z 24 współbraćmi, przebywającymi wówczas w kolegium jezuitów. Osadzono go w więzieniu przy ul. Montelupich i w Wiśniczu, skąd przewieziono go do Auschiwtz, a po pół roku pobytu – do Dachau, gdzie doczekał wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie 29 kwietnia 1945 roku. Po wyzwoleniu obozu pojechał do Rzymu, gdzie złożył ostatnie śluby zakonne i odpowiedział na apel przełożonych i zgłosił się do pracy misyjnej w Rodezji Północnej (dzisiejsza Zambia). W 1955 roku otrzymał sakrę biskupią, a cztery lata później został mianowany przez Jana XXIII pierwszym biskupem nowej metropolii w Lusace. Po ogłoszeniu przez Zambię niepodległości polski arcybiskup poprosił o zwolnienie z urzędu, co zaakceptowano dopiero po pięciu latach, w 1969 roku. Powrócił do pracy misyjnej, na której łącznie spędził 61 lat. Godność kardynalską otrzymał w 1998 roku z rąk Jana Pawła II. Zmarł 28 września 2007 roku i został pochowany w Lusace.

Za swoją działalność misyjną był wielokrotnie odznaczany m.in. przez prezydenta Kennetha Kaundę Order of the Grand Companion of Freedom w klasie Wielki Komandor. Otrzymał również Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej z rąk prezydenta Lecha Wałęsy w 1995 roku oraz Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w pracy misyjnej, za działalność na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, za patriotyczną postawę rozsławiającą imię Polski w świecie” w 2007 roku.

26 września 2011 roku w Hucie Komorowskiej otwarto Muzeum im. Kard. Kozłowieckiego, przy którym działa fundacja im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”.

do góry