Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Danuta Szyksznian patronką Szkoły Podstawowej nr 14 w Szczecinie – Szczecin, 9 listopada 2018

 • Z prawej: Danuta Szyksznian (fot. M. Manowski, IPN Szczecin) Z prawej: Danuta Szyksznian (fot. M. Manowski, IPN Szczecin)
 • (fot. M. Manowski, IPN Szczecin) (fot. M. Manowski, IPN Szczecin)
 • (fot. M. Manowski, IPN Szczecin) (fot. M. Manowski, IPN Szczecin)
 • (fot. M. Manowski, IPN Szczecin) (fot. M. Manowski, IPN Szczecin)
 • (fot. M. Manowski, IPN Szczecin) (fot. M. Manowski, IPN Szczecin)
 • (fot. M. Manowski, IPN Szczecin) (fot. M. Manowski, IPN Szczecin)
 • (fot. M. Manowski, IPN Szczecin) (fot. M. Manowski, IPN Szczecin)
 • (fot. M. Manowski, IPN Szczecin) (fot. M. Manowski, IPN Szczecin)
 • (fot. M. Manowski, IPN Szczecin) (fot. M. Manowski, IPN Szczecin)
 • (fot. M. Manowski, IPN Szczecin) (fot. M. Manowski, IPN Szczecin)
 • (fot. M. Manowski, IPN Szczecin) (fot. M. Manowski, IPN Szczecin)
 • (fot. M. Manowski, IPN Szczecin) (fot. M. Manowski, IPN Szczecin)

Od piątku, 9 listopada 2018 roku, Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie  nosi imię Danuty Szyksznian – łączniczki Armii Krajowej w Wilnie, po wojnie mieszkanki Drawna, Darłowa i Szczecina, nauczycielki, animatorki życia kulturalnego, aktywizatorki środowisk kombatanckich, strażniczki pamięci o dziejach Kresów II Rzeczypospolitej Polskiej oraz kobiet walczących i działających w konspiracji podczas II wojny światowej.

Przypomnijmy, że szkoła nosiła wcześniej imię Związków Zawodowych – koncesjonowanej przez komunistów organizacji, wykorzystywanej także propagandowo w życiu społecznym i politycznym PRL. Na podstawie Ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, władze szkoły zobowiązane zostały do zmiany patrona.

W uroczystości nadania imienia Danuty Szyksznian szkole, która odbyła się 9 listopada 2018 r., wzięli udział m.in. dr Paweł Skubisz – dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie, dr Dariusz Rogut – dyrektor Oddziału IPN w Łodzi oraz pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Szczecinie. Tablicę upamiętniającą to wydarzenie (projekt tekstu: Paweł Knap, współpraca: Krzysztof Męciński, Rafał Raniowski, dr Magdalena Semczyszyn), sfinansowaną ze środków Instytutu Pamięci Narodowej, odsłoniła osobiście Danuta Szyksznian w towarzystwie dr. Pawła Skubisza. W sąsiedztwie zawisła plansza z biogramem nowej patronki (projekt: Maciej Frycz, tekst: dr Magdalena Semczyszyn, współpraca: Paweł Knap). Tablicę do uroczystości przygotowali Krzysztof Męciński i Marzena Szulc, zaś nad oprawą fotograficzną wydarzenia czuwał Marcin Manowski.

do góry