Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Konferencja „Wolna, Niepodległa” – Warszawa, 9 listopada 2018

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Wolna Niepodległa” pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Marka Zirk-Sadowskiego – Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, która odbędzie się 9 listopada 2018 r. o godzinie 9.30 w Sali Zgromadzeń Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie.

Na konferencji swój referat pt. „11 listopada 1939 r. w Zielonce” wygłosi dr Anna Jagodzińska z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Ponadto, będzie można usłyszeć wystąpienie dr. Tadeusza Krawczaka, Dyrektora Archiwum Akt Nowych, pt. „Drogi do Niepodległości” oraz referat „11 listopada 1918 r. na Kresach Wschodnich” gości z zagranicy.

Konferencja „Wolna, Niepodległa” z udziałem harcerzy z Białorusi, Łotwy i Ukrainy jest organizowana w ramach Międzynarodowego Zlotu Niepodległości. Organizuje ją 58. Szczep ZHR „Rosa Venti” Zielonki we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Archiwum Akt Nowych, Ministerstwem Obrony Narodowym, Wojskiem Polskim, Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Powiatem Wołomińskim oraz Miastem Zielonka.

do góry