Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Inauguracja projektu OCALAMY – Kamienna Góra, 23 października 2018

Wojewoda Dolnośląski Pawła Hreniak uczestniczył w uroczystej inauguracji wspólnego projektu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa OCALAMY. Uroczystość rozpoczęła się w stylowych wnętrzach Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Miasto zostało wybrane na inaugurację nieprzypadkowo. W dużym stopniu dzięki idei projektu zostały zlokalizowane groby kilku osób zaangażowanych w walkę o Niepodległość a pochowanych na kamiennogórskim cmentarzu. Mogiły trzech z nich: Józefa Sierocińskiego, Antoniego Bila i Konrada Romanowskiego zostały uhonorowane specjalnie stworzonym insygnium w dniu 23 października 2018 roku.

W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu: zastępca dyrektora dr Katarzyna Pawlak-Weiss, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu Wojciech Trębacz oraz Sylwia Krzyżanowska, Renata Winiarska i Joanna Jurkowska.

Podczas konferencji w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze został odczytany list nadesłany przez córkę chrzestną generała Józefa Hallera, w którym przekazała słowa wdzięczności i uznania dla Wojewody Dolnośląskiego oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu za realizację projektu OCALAMY mającego na celu przywrócenie pamięci o bohaterach walczących o niepodległość Polski.

kpt. Józef Sierociński - Kapitan Wojska Polskiego, wybitny działacz Związku Sokolstwa Polskiego w USA. Komendant Sokolej Szkoły Podchorążych w Kanadzie, Szef Wydziału Rekrutacji ochotników z USA do Błękitnej Armii Polskiej gen. Józefa Hallera we Francji, współtwórca Błękitnej Armii we Francji. Członek polskiej misji wojskowej na Syberii. Adiutant gen. Józefa Hallera podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych w 1923 r.. Kawaler Krzyża Virtutti Militari, Krzyża Walecznych oraz Krzyża Ochotników z Ameryki.

Antoni Bil - żołnierz wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, w 1918 roku rozpoczął służbę wojskową w nowo organizowanych oddziałach niepodległego państwa polskiego w IV Szwadronie Radom. Odznaczony Krzyżem Virtutti Militari.

Konrad Romanowski - legionista i żołnierz Wojska Polskiego, wstąpił do Legionów w 1915 roku. Służył w 4 p.p., a następnie w komendzie taborów. Odznaczony Krzyżem Niepodległości.

Celem wieloletniego projektu OCALAMY, realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego przy współpracy z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, jest odnalezienie oraz oznakowanie specjalnym znakiem graficznym grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość i jej utrzymanie na przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku. Intencją jest również zabezpieczenie grobów przed ewentualną likwidacją przy współpracy z cmentarzami komunalnymi i parafialnymi.

W wyjątkowych okolicznościach Stulecia Odzyskania Niepodległości w pierwszej kolejności znakowane są groby osób związanych z tworzeniem państwa polskiego, w tym m.in. Legionistów, Powstańców Śląskich i Wielkopolskich, Orląt Lwowskich czy uczestników wojny polsko-bolszewickiej.

Projekt w założeniu ma wzmocnić więzi międzypokoleniowe i ugruntować poczucie tożsamości mieszkańców dopiero tworzących polskie dziedzictwo regionu. Jego istotnym zadaniem jest również przywrócenie w świadomości lokalnej zapomnianych bohaterów oraz rozbudzenie zainteresowania historią najnowszą Polski. Setna rocznica odzyskania niepodległości stanowi doskonałą okazję dla tego typu działań, stanowiących symboliczne uhonorowanie ludzi, których zasługi nie są znane poza wąskim gronem rodzinnym bądź lokalnej społeczności.

W następnych latach planowane jest rozszerzenie akcji także na osoby zaangażowane w wydarzenia drugiej wojny światowej i opór przeciwko dominacji komunistycznej w Polsce do końca lat 80-tych XX wieku.

Projekt w całości finansowany jest ze środków Wojewody Dolnośląskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Towarzyszyć będzie mu szeroka kampania społeczna i medialna, ukierunkowana na podkreślenie konieczności pielęgnowania więzi międzypokoleniowych. Działania będą kontynuowane w następnych dniach, tygodniach i miesiącach na terenie całego Dolnego Śląska.

Więcej zdjęć na stronie IPN Wrocław.

  • (fot. IPN Wrocław)
  • (fot. IPN Wrocław)
  • (fot. IPN Wrocław)
  • (fot. IPN Wrocław)
do góry