Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej wykładowcę, studentów i gospodarzy tajnego kompletu socjologii z Żoliborza, zamordowanych na Pawiaku – Warszawa, 22 października 2018

  • (fot. B. Nowak, BUWiM IPN) (fot. B. Nowak, BUWiM IPN)
  • (fot. B. Nowak, BUWiM IPN) (fot. B. Nowak, BUWiM IPN)
  • Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek (fot. B. Nowak, BUWiM IPN) Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek (fot. B. Nowak, BUWiM IPN)
  • Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek (fot. B. Nowak, BUWiM IPN) Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek (fot. B. Nowak, BUWiM IPN)
  • Pamiątkowy wieniec w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej składa Dyrekcja Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (fot. B. Nowak, BUWiM IPN) Pamiątkowy wieniec w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej składa Dyrekcja Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (fot. B. Nowak, BUWiM IPN)
  • Pamiątkowy wieniec w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej składa Dyrekcja Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (fot. B. Nowak, BUWiM IPN) Pamiątkowy wieniec w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej składa Dyrekcja Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (fot. B. Nowak, BUWiM IPN)
  • (fot. B. Nowak, BUWiM IPN) (fot. B. Nowak, BUWiM IPN)
  • (fot. B. Nowak, BUWiM IPN) (fot. B. Nowak, BUWiM IPN)

22 października 2018 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej wykładowcę, studentów i gospodarzy tajnego kompletu socjologii z Żoliborza, zamordowanych przez niemieckiego okupanta w styczniu i lutym 1944 roku na Pawiaku.

Po odegraniu hymnu państwowego okolicznościowe przemówienia wygłosili dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek, profesor Antoni Sułek z Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Tadeusz Warzyński – przedstawiciel rodzin pomordowanych w styczniu i lutym 1944. Józef Onyszkiewicz odczytał artykuł profesora Władysława Bartoszewskiego, który wspominał aresztowania i przesłuchania studentów i profesora socjologii oraz gospodarzy tajnych kompletów.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, członków rodzin pomordowanych w styczniu i lutym 1944 roku, uczęszczających na tajne komplety socjologii oraz byłych więźniów więzienia Pawiak.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali pracownicy Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN: dyrektor Adam Siwek oraz zastępca dyrektora Renata Soszyńska, którzy w imieniu Instytutu złożyli pamiątkowy wieniec pod tablicą. Towarzyszyła im Agnieszka Rudzińska z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Instytut Pamięci Narodowej w całości sfinansował powstanie tablicy.

Do aresztowania uczestników tajnego kompletu socjologii doszło 5 stycznia 1944 roku z powodu wcześniejszego zatrzymania przez Niemców Hanny Czaki – studentki socjologii i łączniczki Wydziału Informacji Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej oraz jej koleżanki Zofii Warzyńskiej ps. Krystyna. Czaki miała przy sobie wówczas materiały konspiracyjne. Po południu Gestapo wkroczyło do mieszkania Jadwigi i Tytusa Czakich, rodziców Hanny. Aresztowano obecnych tam uczestników tajnego kompletu socjologii: dr. Władysława Okińskiego, Gwidona Bursę, Jerzego Garszyńskiego, Krystynę Hirszberg, Mieczysława Kanię, Romana Laskowskiego, Jerzego Oswalda, Krystynę Rudzińską i Andrzeja Wernera, a także łączniczkę Ewę Pohoską ps. Iza, która próbowała ich ostrzec. Aresztowano również gospodarzy – Jadwigę i Tytusa Czakich. Wszyscy zostali przewiezieni na Pawiak, gdzie poddano ich brutalnemu śledztwu, a następnie stracono w kilku zbiorowych egzekucjach.

do góry